Apurahan selvitys

Apurahaa saa käyttää vain siihen tarkoituksen, johon se on myönnetty. Apuraha on myös käytettävä hakemuksessa mainitun tai erikseen sovitun ajan kuluessa.

Loppuselvitys

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä säätiön hallitukselle vuoden kuluessa viimeisen erän nostamisesta. Selvityksessä on mainittava valmistuneet tutkimustyöt ja suoritetut kurssit. Väitöskirjasta tai muusta tieteellisestä julkaisusta tulee kirjoittaa lyhyt tiivistelmä. Selvitys tehdään sähköisesti oheisen linkin kautta:

Apurahan selvitykseen

Väliselvitys

Tietyistä apurahoista säätiö edellyttää väliselvitystä apurahakauden aikana. Säätiö jatkaa apurahan maksamista vasta saatuaan väliselvityksen. Apurahansaajalle on ilmoitettu apurahan myöntämisen yhteydessä, jos säätiö edellyttää väliselvitystä. Väliselvitys tehdään sähköpostilla osoitteeseen:

toimisto[at]yjs.fi