Kevään haku

Toukokuussa Yrjö Jahnssonin säätiön apurahoja voivat hakea laitostensa nimeämät ensimmäisen vuoden taloustieteen jatko-opiskelijat. Apuraha on tarkoitettu päätoimiseen tohtorin tutkintoon tähtäävään jatko-opiskeluun, joka alkaa tämän vuoden syksyllä tai ensi vuoden keväällä.

Kaksivaiheinen hakumenettely

Taloustieteen laitokset/oppiaineet ovat ensimmäisessä vaiheessa, eli edellisenä syksynä, hakeneet varattavaksi aloittaville jatko-opiskelijoilleen tietyn määrän apurahoja.

Toisessa vaiheessa, eli toukokuussa, vain yksiköiden nimeämät ehdokkaat voivat hakea apurahoja. Säätiö ottaa yksiköiden ehdotukset apurahapäätöstensä lähtökohdaksi, mutta tekee lopulliset päätökset apurahojen saajista säätiön normaaleja apurahaehtoja ja -kriteereitä noudattaen.

Kevät 2019

Hakuaika on 6. – 17.5.2019, jolloin haettavana on apurahoja syksyllä 2019 tai keväällä 2020 aloitettaviin opintoihin. Hakemus on lähetettävä säätiöön apurahojen sähköisen verkkopalvelun kautta 17.5.2019 klo 14.00 mennessä. Verkkopalvelu löytyy tämän sivun alalaidasta.

Ohje apurahan hakemiseen ja hakulomakkeen täyttämiseen löytyy seuraavasta linkistä: Ohjeet kevään hakuun

Lisäksi apurahanhakijan tulee noudattaa säätiön yleisiä ohjeita: Ohjeet apurahanhakijalle ja -saajalle

Pyydämme kiinnittämään huomiota selaimeen. Suositeltavat selaimet hakulomakkeen käytössä ovat:

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari

Hakulomake löytyy 6.5.2019 alkaen alla olevasta linkistä.