Kevään haku

Toukokuussa Yrjö Jahnssonin säätiön apurahoja voivat hakea laitostensa nimeämät ensimmäisen vuoden taloustieteen opiskelijat. Apuraha on tarkoitettu päätoimiseen jatko-opiskeluun, joka alkaa tämän vuoden syksyllä tai ensi vuoden keväällä.

Kaksivaiheinen hakumenettely

Taloustieteen laitokset/oppiaineet ovat ensimmäisessä vaiheessa, eli edellisenä syksynä, hakeneet varattavaksi aloittaville jatko-opiskelijoilleen tietyn määrän apurahoja.

Toisessa vaiheessa, eli toukokuussa, vain yksiköiden nimeämät ehdokkaat voivat hakea apurahoja. Säätiö ottaa yksiköiden ehdotukset apurahapäätöstensä lähtökohdaksi, mutta tekee lopulliset päätökset apurahojen saajista säätiön normaaleja apurahaehtoja ja -kriteereitä noudattaen.

Kevät 2018

Hakuaika on 7. – 18.5.2018, jolloin haettavana on apurahoja syksyllä 2018  tai keväällä 2019 aloitettaviin opintoihin. Hakemus on lähetettävä säätiöön elektronisesti 18.5.2018 klo 14.00 mennessä.

Ohjeet apurahan hakemiseen löytyvät seuraavasta linkistä: Hakuohjeet.

Lisäksi apurahanhakijan tulee noudattaa säätiön yleisiä ohjeita: Ohjeet apurahanhakijalle ja -saajalle.

Pyydämme teitä kiinnittämään huomiota selaimeenne, ennen kuin siirrytte täyttämään hakulomaketta. Suositeltavat selaimet hakulomakkeen käytössä ovat:

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari

Hakulomake löytyy 7.5.2018 alkaen alla olevasta linkistä.