Sähköinen lausunto

Apurahanhakija pyytää työnohjaajaansa toimittamaan lausunnon/suosituksen Yrjö Jahnssonin säätiön sähköisen lausuntojärjestelmän kautta. Linkki järjestelmään on tämän sivun alaosassa.

Yrjö Jahnssonin säätiö tarvitsee lausunnot vain seuraavissa tapauksissa:

  1. henkilö hakee apurahaa taloustieteen toisen vuoden jatko-opintoihin tai
  2. henkilö, jolla ei ole vielä tieteellisiä julkaisuja, hakee lääketieteen apurahaa.

Lausunto annetaan hakuaikana eli 3.-28.9. Lausunto tulee olla järjestelmässä viimeistään 28.9 klo 12 (keskipäivällä).

Lausunto ei välity apurahanhakijalle.

Myöhässä olevia tai sähköpostilla tulleita lausuntoja ei voida ottaa huomioon.

Sähköinen lausunto suomeksi lomakkeella

 

 

 

 

Electronic reference lomakkeella