Syksyn yleinen haku

hakemus

 

 

 

 

 

 

 

SYKSYN YLEINEN HAKU

Säätiön yleinen apurahojen hakuaika on 15.8 – 15.9.2017. Tällöin apurahoja voi hakea vuodelle 2018 taloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen tutkimukseen, jatko-opintoihin ja tutkijavierailuihin.

Taloustiede

Taloustieteellisellä tutkimusalalla säätiön sääntöjen mukaan etusijalle asetetaan rahateoriaa ja palkanmuodostusta sekä niiden jälkeen julkistaloutta ja muuta talouspolitiikkaa käsittelevät tutkimukset.

Taloustieteen yksiköt/oppiaineet voivat hakea apurahakiintiöitä syksyllä 2018 tai keväällä 2019 taloustieteen jatko-opinnot aloittaville opiskelijoilleen.

Taloustieteessä voidaan jakaa lisäksi:

1) yksi Yrjö Jahnsson Fellowship -apuraha ensisijaisesti nuorelle tutkijalle Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT) tapahtuvaa post doc -tutkimusvierailua (6-12 kk) varten ja

2) yksi Yrjö Jahnsson Foundation Fellow -apuraha University of Cambridgessä tapahtuvaa post doc –tutkimusvierailua (4-12 kk) varten.

Molemmat Fellow-apurahat edellyttävät läsnäoloa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Lääketiede

Lääketieteen painoalueina ovat lääketieteelliset tutkimukset, jotka käsittelevät:

1) elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutuksia,

2) kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien geenitutkimusta tai

3) nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden erityisongelmia.

Terveystaloustiede

Terveystaloustieteen painoalueina ovat tutkimukset, jotka käsittelevät:

1) terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen näkökulmasta tai

2) terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustieteen näkökulmasta.

Terveystaloustieteessä myönnetään myös Terveystaloustieteen Seura ry:n nimikkoapurahoja.

Hakuohjeet

Apurahahakemus on laadittava kokonaisuudessaan säätiön elektroniselle hakulomakkeelle, joka löytyy tämän sivun alalaidasta ”sähköinen apurahahaku”.

Valitse sähköisellä hakulomakkeella ”Syksy 2017: kiintiöhaku” vain siinä tapauksessa, jos haet taloustieteen yksikölle/oppiaineelle apurahakiintiötä syksyllä 2018 tai keväällä 2019 aloittaville jatko-opiskelijoille. Muutoin valitse sähköisellä lomakkeella ”Syksy 2017: Yleinen haku”.

Apurahahakemuksen voi täyttää suomen tai englannin kielellä. Poikkeuksena Yrjö Jahnsson Fellowship in MIT ja Yrjö Jahnsson Foundation Fellow in University of Cambridge hakemusten tulee olla englannin kielellä.

Apurahahakemuksessa tulee erikseen mainita, jos hakee Yrjö Jahnsson Fellowship in MIT tai Yrjö Jahnsson Foundation Fellow in University of Cambridge apurahoja.

Apurahahakemuksessa ei tarvitse erikseen mainita hakevansa Terveystaloustieteen Seura ry:n nimikkoapurahaa.

Hakemusten teossa tulee noudattaa säätiön yleistä ohjeistusta, joka löytyy oheisesta linkistä: Ohjeet

Taloustieteen yksiköt/oppiaineet voivat hakea apurahakiintiöitä syksyllä 2018 tai keväällä 2019 taloustieteen jatko-opinnot aloittaville opiskelijoilleen. Ohjeet löytyvät oheisesta linkistä: Kiintiöhakuohje

Hakemus on lähetettävä elektronisesti 15.9.2017 klo 12.00 mennessä.

Vastoin ohjeita laadittua hakemusta ei käsitellä. Hakemuksessa ei saa olla liitteitä. Jos apurahaa ei myönnetä, hakemus hävitetään. Hakemuksia ei palauteta.

Apurahapäätökset

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakeneille 15.12 jälkeen. Lisäksi säätiön kotisivuilla julkaistaan 15.12 klo 19.00 kaikki apurahan saaneet. Apurahat ovat nostettavissa seuraavana vuonna.

Alla olevasta palkista pääset sähköiseen hakuun

Pyydämme kiinnittämään huomiota käytössänne olevaan selaimeen. Hakemuksen täyttö olisi suositeltavaa tehdä seuraavilla selaimilla: Mozilla Firefox, Google Chrome tai Safari.

Lisätietoja tarvittaessa: toimisto@yjs.fi

Hakulomake löytyy 15.8.2017 alkaen oheisesta linkistä.

 

sahkoinen_apurahahaku