Syksyn haku

Säätiön yleinen apurahojen hakuaika on 3. – 28.9.2018. Tällöin apurahoja voi hakea vuodelle 2019 taloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen tutkimukseen, jatko-opintoihin ja tutkijavierailuihin. Hakuaika alkaa 3.9 klo 8:00 ja päättyy 28.9 klo 12 (keskipäivällä).

Taloustiede

Taloustieteellisellä tutkimusalalla säätiön sääntöjen mukaan etusijalle asetetaan rahateoriaa ja palkanmuodostusta sekä niiden jälkeen julkistaloutta ja muuta talouspolitiikkaa käsittelevät tutkimukset.

Taloustieteen yksiköt/oppiaineet voivat hakea apurahakiintiöitä syksyllä 2019 tai keväällä 2020 taloustieteen jatko-opinnot aloittaville opiskelijoilleen.

Taloustieteessä voidaan jakaa lisäksi yksi Yrjö Jahnsson Foundation Fellow -apuraha University of Cambridgessä tapahtuvaa post doc –tutkimusvierailua (4-12 kk) varten. Fellow-apuraha edellyttää läsnäoloa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Lääketiede

Lääketieteen painoalueina ovat lääketieteelliset tutkimukset, jotka käsittelevät:

1) elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutuksia,

2) kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien geenitutkimusta tai

3) nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden erityisongelmia.

Terveystaloustiede

Terveystaloustieteen painoalueina ovat tutkimukset, jotka käsittelevät:

1) terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen näkökulmasta tai

2) terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustieteen näkökulmasta.

Terveystaloustieteessä myönnetään myös Terveystaloustieteen Seura ry:n nimikkoapurahoja.

Hakuohjeet

Apurahahakemus on laadittava kokonaisuudessaan säätiön elektroniselle hakulomakkeelle, joka löytyy tämän sivun alalaidasta kohdasta apurahojen verkkopalvelu.

Apurahahakemuksen voi täyttää suomen tai englannin kielellä. Poikkeuksena Yrjö Jahnsson Foundation Fellow in University of Cambridge -hakemuksen tulee olla englannin kielellä.

Apurahahakemuksessa tulee erikseen mainita, jos henkilö hakee Yrjö Jahnsson Foundation Fellow in University of Cambridge apurahaa.

Apurahahakemuksessa ei tarvitse erikseen mainita hakevansa Terveystaloustieteen Seura ry:n nimikkoapurahaa.

Hakemusten teossa tulee noudattaa säätiön yleistä ohjeistusta, joka löytyy oheisesta linkistä: OHJEET

Taloustieteen yksiköt/oppiaineet voivat hakea apurahakiintiöitä syksyllä 2019 tai keväällä 2020 taloustieteen jatko-opinnot aloittaville opiskelijoilleen. Ohjeet löytyvät oheisesta linkistä: KIINTIÖHAKUOHJE

Työnohjaajan lausunto tarvitaan vain seuraavissa tapauksissa:

  1. henkilö hakee apurahaa taloustieteen toisen vuoden jatko-opintoihin tai
  2. henkilö, jolla ei ole vielä tieteellisiä julkaisuja, hakee lääketieteen apurahaa.

Vastoin ohjeita laadittua hakemusta ei käsitellä. Jos apurahaa ei myönnetä, hakemus hävitetään.

Apurahapäätökset

Säätiön kotisivuilla julkaistaan 14.12 klo 19.00 kaikki apurahan saaneet. Apurahapäätös lähetetään myös sähköpostitse. Apurahat ovat nostettavissa seuraavana vuonna.

Alla olevasta palkista pääset sähköiseen hakuun

Pyydämme kiinnittämään huomiota käytössänne olevaan selaimeen. Hakemuksen täyttö olisi suositeltavaa tehdä seuraavilla selaimilla: Mozilla Firefox, Google Chrome tai Safari.

Lisätietoja tarvittaessa: toimisto@yjs.fi

Hakulomake löytyy 3.9.2018 klo 8:00 alkaen oheisesta linkistä. Hakuaika päättyy 28.9.2018 klo 12 (keskipäivällä).