Tietosuoja

Apurahojen käsittely Yrjö Jahnssonin säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä muodostaa henkilötietolaissa (523/99) tarkoitetun rekisterin. Rekisteriin tallennetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvät tiedot. Tiedot apurahoista luovutetaan verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle. Lisäksi lista säätiön myöntämistä apurahoista (saaja, apurahan käyttötarkoitus ja määrä) julkaistaan mm. säätiön kotisivuilla ja vuosikertomuksessa.

Henkilötietolain mukainen rekisteriote löytyy oheisesta linkistä tietosuojaseloste.