Tutkimusta tuetaan 1,3 miljoonalla eurolla

    Kuvalogosta 

 

 

 

16.12.2013

Yrjö Jahnssonin säätiö tukee kansantaloustieteellistä, lääketieteellistä ja terveystaloustieteellistä tutkimusta yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla vuonna 2013. Apurahoja tutkijoille, tutkimusryhmille ja laitoksille on myönnetty 86 kappaletta. Lisäksi säätiö tukee Jahnssonin pariskunnan perustamia kouluja ja niiden ylioppilaita.

Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytettiin 780 000 euroa. Apurahoja tarkoitukseen myönnettiin 44 kpl. Yrjö Jahnsson Fellowship -apurahan, 48 000 euroa, MIT:ssä tapahtuvaan post doc –tutkimusvierailuun sai Tuomas Kosonen. Yrjö Jahnsson Fellowship –apurahan, 35 000 euroa, University of Cambridgessä tapahtuvaan post doc –tutkimusvierailuun sai Harri Turunen.

Säätiö tukee Kansantaloustieteen valtakunnallista jatkokoulutusohjelmaa (KAVA) ja sen opiskelijoita. Ensimmäisen vuoden jatko-opinnot KAVAssa aloittaville myönnettiin 10 kpl 20 000 euron apurahoja. KAVAN erikoiskurssien järjestämiseen myönnettiin 50 000 euroa.

Professoripoolin kautta myönnettiin vuoden tutkimusvapaan mahdollistamat 25 000 euron professoriapurahat Klaus Kultille ja Pertti Haaparannalle. Klaus Kultti tutkii immateriaalioikeuksien taloustiedettä sekä hinnoittelun ja markkinoiden rakenteen välisiä yhteyksiä. Pertti Haaparannan tutkimukset liittyvät maailman tulonjaon oikeudenmukaisuuden arvioimiseen ja kehitysmaiden talouskriisien tutkimiseen behavioraalisen taloustieteen näkökulmasta.

Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytettiin 102 000 euroa. Apurahoja jaettiin 8 kpl. Suurimman apurahan, 25 000 euroa, sai väitöskirjatutkija Liisa Väisänen, joka tutkii terveydenhuoltopalveluiden markkinoita ja kysyntää.

Lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytettiin 390 000 euroa. Apurahoja jaettiin 34 kpl. Suurimmat apurahat myönnettiin post doc -tutkimukseen Linda Mustelinille, 20 000 euroa, ja Riikka Lundille, 18 000 euroa. Mustelin tuktii syömishäiriöiden geneettistä taustaa ja Lund Alzheimerin taudin epigenomiikkaa.

Yrjö Jahnssonin säätiö on merkittävä yksityinen tieteen tukija

Yrjö Jahnssonin säätiö on yksityinen säätiö, jonka toiminta perustuu säätiön sijoitusomaisuuden tuottoon. Säätiön perusti kouluneuvos Hilma Jahnsson vuonna 1954 lahjoittamalla sille puolisoiden yhdessä keräämän omaisuuden. Säätiö on yksi merkittävimmistä kansantaloustieteellisen tutkimuksen yksityisistä rahoittajista Suomessa. Tieteeseen tukea säätiö on myöntänyt pelkästään viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 20 miljoonan euron edestä.

Kaikki apurahan saajat on lueteltu säätiön kotisivuilla osoitteessa www.yjs.fi. Lisätietoja antaa säätiön asiamies Elli Dahl, puh.09-6869 100, elli.dahl@yjs.fi.

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ