Vuoden 2016 apurahojen haku alkaa 1.9.2015

Yrjö Jahnssonin säätiö julistaa haettavaksi apurahoja vuodeksi 2016 taloustieteelliseen, lääketieteelliseen ja terveystaloustieteelliseen tutkimukseen, jatko-opintoihin ja tutkijavierailuihin.

Hakuohjeet

Apurahojen hakuaika on 1.- 30.9.2015.

Apurahahakemus on laadittava kokonaisuudessaan säätiön elektroniselle hakulomakkeelle. Hakemus on lähetettävä elektronisesti sekä yksi kappale allekirjoitettuja hakemuksia on toimitettava säätiön toimistoon viimeisenä hakupäivänä eli 30.9.2015 klo 13.00 mennessä. Säätiön toimiston osoite on Yrjönkatu 11 D 19, 00120 Helsinki.

Hakuohjeet ja elektroninen hakulomake löytyvät säätiön kotisivuilta www.yjs.fi/apurahat/syksyn-yleinen-haku/.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan 16.12.2015 jälkeen kirjeitse. Lisäksi säätiön kotisivulla julkaistaan 16.12.2015 klo 19 kaikki apurahan saaneet.