Apurahoja myönnetty taloustieteen ulkomaan opintoihin

Yrjö Jahnssonin säätiö on myöntänyt apurahoja taloustieteen jatko-opintoihin ulkomailla seuraaville henkilöille:

Ramin Izadi        10 000 euroa

Joonas Tuhkuri   40 000 euroa

Andrey Zhukov   10 000 euroa