Myönnetyt apurahat 2019

Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen vuonna 2019 myöntämät apurahat on lueteltu alla olevassa linkissä. Paljon onnea kaikille apurahansaajille!

Myönnetyt apurahat 2019