Sukupuolen aiheuttamat esteet

Marja-Liisa Halko on kirjoittanut Hilma Jahnssonista ja naisten koulutustasosta Kansantaloudellisen aikakauskirjan 2/2015 pääkirjoituksessa. VTT Marja-Liisa Halko on yliopistotutkija Helsingin yliopistossa. Kansantaloudellinen aikakauskirja on Taloustieteellisen Yhdistyksen julkaisema tieteellinen julkaisu.

Sukupuolen aiheuttamat esteet