Yrjö Jahnsson Lectures: Nicholas A. Bloom ja John van Reenen luennoivat 27.-28.5.2015

yjs_logo_blue

K U T S U

Y R J Ö J A H N S S O N – L E C T U R E S

Yrjö Jahnssonin säätiö järjestää 27.5.-28.5.2015

21. Yrjö Jahnsson Lectures -luennot aiheesta

Management and the Wealth of Nations

luennoitsijoina

Professori Nicholas A. Bloom
Stanford Graduate School of Business

ja

Professori John Van Reenen
London School of Economics and Political Science

Aika ja aiheet:
27.5 klo 11:15-12:45: Productivity and measuring management
27.5 klo 15:15-16:45: Drivers of management practices
28.5 klo 11:15-12:45: Impact of management on firm and national performance
28.5 klo 15:15-16:45: Organizational structure

Paikka:
Economicum, ECO LS, 2. krs (Arkadiankatu 7, 00101 Helsinki)

Lisätiedot:
Tutkimusjohtaja Ari Hyytinen, e-mail: ari.hyytinen@yjs.fi ja www.yjs.fi

Luentojen lukulista

Lecture 1, slides

Lecture 2, slides

Lecture 3, slides

Lecture 4, slides

T E R V E T U L O A!

* * *

Professorit John Van Reenen ja Nicholas A. Bloom ovat tehneet uraauurtava tutkimusta erityisesti siitä, minkälaisia erilaisia johtamiskäytäntöjä ja -tapoja yritykset käyttävät eri maissa ja eri toimialoilla. Yhdessä muiden tutkijakollegoidensa kanssa he ovat tuottaneet uutta tietoa siitä, kuinka näitä käytänteitä ja niiden vaikutusta yritysten suorituskykyyn voidaan luetettavasti mitata. Tämän tutkimushankkeen tuloksena syntyi ns. kansainvälinen johtamiskysely (”World Management Survey”), jonka avulla on saatu uusia tuloksia ja aikaisempaa selvästi kattavampi ymmärrys erilaisten johtamiskäytäntöjen yleisyydestä ja toimivuudesta eri toimialoilla, yli 30 maassa.

* * *

John van Reenen

Johtamiskäytänteiden lisäksi professori John van Reenen on tarkastellut tutkimuksissaan monipuolisesti yritysten innovaatiotoimintaa, tuottavuutta ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Hän on myös tutkinut epätäydellisen kilpailun markkinoiden toimintaa, kilpailupolitiikan merkitystä sekä monia työmarkkinoiden toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Van Reenen toimii professorina London School of Economics:ssa Iso-Britanniassa. Hän on myös Center for Economic Performance -tutkimuslaitoksen ohjelmajohtaja, vastuualueenaan tuottavuus ja innovaatiot.

* * *

Nicholas A. Bloom

Professori Nicholas A. Bloomin tutkimukset ovat käsitelleet mm. kilpailun ja yritysten innovaatiotoiminnan välistä suhdetta ja yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Viime aikoina hän on tutkinut aktiivisesti, miten poliittisiin päätöksiin liittyvää epävarmuutta voitaisiin mitata ja miten se esimerkiksi näkyy eri maissa.

Bloom toimii professorina Stanfordin yliopiston taloustieteen laitoksella Yhdysvalloissa. Hän on myös Tuottavuus, innovaatiot ja yrittäjyys -tutkimusohjelman yksi ohjelmajohtajista National Bureau of Economic Research -tutkimuslaitoksessa.

* * *