Lahjoitukset

VanhaetusivuSäätiön toimistoon voi ottaa yhteyttä, jos harkitsee lahjoituksen antamista, varojen testamenttaamista tai merkkipäivämuistamistensa ohjaamista lääketieteelliseen, taloustieteelliseen tai terveystaloustieteellisen tutkimukseen.

Lahjoituksin saadut rahat on käytettävä säätiön sääntöjen mukaiseen tieteen tukemiseen. Lahjoittaja voi määritellä tarkemmin, miten haluaa varojaan käytettävän. Varoja voidaan käyttää esimerkiksi yhden tieteenalan tai sen tietyn osa-alueen tukemiseen. Yksittäiset apurahapäätökset näiden alueiden sisällä tekee säätiön hallitus.

Nimikkorahasto

Lahjoitusvaroilla voidaan perustaa erillinen lahjoittajan nimeä kantava nimikkorahasto, jonka vähimmäispääoma on 100 000 euroa. Lahjoittajan nimi mainitaan apurahoja/palkintoja jaettaessa. Jos lahjoittaja niin haluaa, hänen nimeään ei julkaista.

Lahjoitusvarojen hoitaminen

Saadut lahjoitusvarat liitetään säätiön sijoitusomaisuuteen, jota säätiö hoitaa omien sääntöjensä ja sijoitusohjeidensa mukaisesti. Säätiö on hajauttanut varallisuuden osakkeisiin, korkosijoituksiin ja kiinteistöihin.

Verotus

Verohallitus on nimennyt Yrjö Jahnssonin säätiön tuloverolain 57 §:n 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Säätiön on vuosittain selvitettävä verohallitukselle, kuinka paljon lahjoituksia on saatu ja miten ne on käytetty.

Yksityishenkilöillä ei Suomessa ole toistaiseksi verovähennysoikeutta lahjoituksista.