Organisaatio

IMG_1981Hallitus

professori Kimmo Kontula, hallituksen puheenjohtaja
valtiotieteiden tohtori Antti Suvanto, hallituksen varapuheenjohtaja
kauppatieteiden maisteri Asmo Kalpala
professori Matti Pohjola
valtiotieteiden lisensiaatti Suvi-Anne Siimes

Säätiön asioissa päätösvaltaa käyttää hallitus. Hallitus kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joiden toimikausi on kerrallaan viisi kalenterivuotta. Taloustieteellinen yhdistys ehdottaa kolmea taloustieteen harjoittajaa, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö ehdottaa kolmea talouselämän tuntemusta omaamaa henkilöä, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Muut jäsenet säätiön hallitus valitsee harkintansa mukaan.

Varainhoitokunta

professori Kimmo Kontula, varainhoitokunnan puheenjohtaja
valtiotieteen tohtori Antti Suvanto
toiminnanjohtaja Elli Dahl

Varainhoitokunnan tehtävänä on mm. tehdä hallitukselle ehdotukset säätiön varojen hoidosta ja toteuttaa ne, laatia hallitukselle talousarvio ja tilinpäätös sekä valvoa säätiön myöntämien stipendien asianmukaista käyttöä. Varainhoitokunta kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Varainhoitokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, yksi hallituksen keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsema jäsen sekä toiminnanjohtaja.

Tieteellinen valiokunta

Tieteellisen valiokunnan tehtävänä on tehdä esityksiä säätiön hallitukselle säätiön apurahapolitiikan tavoitteiden ja niiden toteutuslinjojen määrittelemiseksi ja hallituksen muu tieteellinen neuvonta. Tieteellinen valiokunta toimii sekä täysistuntona että kansantaloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen jaostoihin jakaantuneena. Tieteellisen valiokunnan täysistunto kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja jaostot useamman kerran vuodessa.

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana on säätiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Kontula. Taloustieteen jaoston puheenjohtajana toimii professori Matti Pohjola, lääketieteen jaoston puheenjohtajana professori Kimmo Kontula ja terveystaloustieteen jaoston puheenjohtajana valtiotieteiden lisensiaatti Suvi-Anne Siimes.

Jäseninä jaostoissa toimivat säätiön tieteelliset asiantuntijat, joiden tehtävänä on myös antaa lausunnot hallitukselle apurahahakemuksista. Kussakin jaostossa on kolme tieteellistä asiantuntijaa. Tieteellisiksi asiantuntijoiksi nimitetään asianomaisen tieteenalan professoreja tai muita vastaavan pätevyyden omaavia henkilöitä, jotka edustavat suomalaista huippuosaamista alueillaan. Asiantuntijoiden toimikausi on keskimäärin 3 vuotta.

Hallinto

Elli Dahl, toiminnanjohtaja
Timo Hiltunen, lääketieteen tutkimusjohtaja
Tiina Lämsä, talous- ja hallintoasiantuntija
Terhi Maczulskij, tutkimusjohtaja