Vuoden 2016 apurahojen haku alkaa 1.9.2015

Yrjö Jahnssonin säätiö julistaa haettavaksi apurahoja vuodeksi 2016 taloustieteelliseen, lääketieteelliseen ja terveystaloustieteelliseen tutkimukseen, jatko-opintoihin ja tutkijavierailuihin.

Apurahojen hakuaika on 1.- 30.9.2015. Apurahahakemus on laadittava kokonaisuudessaan säätiön elektroniselle hakulomakkeelle. Hakemus on lähetettävä elektronisesti sekä yksi kappale allekirjoitettuja hakemuksia on toimitettava säätiön toimistoon viimeisenä hakupäivänä eli 30.9.2015 klo 13:00 mennessä. Säätiön toimiston osoite on Yrjönkatu 11 D 19, 00120 Helsinki.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan 16.12.2015 jälkeen kirjeitse. Lisäksi säätiön kotisivulla julkaistaan 16.12.2015 klo 19 kaikki apurahan saaneet.

Lue lisää syksyn hausta >>

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.