Apurahat

_DSC0376Apurahat

Yrjö Jahnssonin säätiö myöntää apurahoja tutkijoille, tutkimusyhteisöille ja akateemisen loppututkinnon suorittaneille jatko-opiskelijoille. Hakijalla tulee olla vähintään maisterintutkinto.

Apurahat on tarkoitettu tutkimushankkeiden kulujen sekä tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden elinkustannusten kattamiseen. Pelkästään kongressimatkoihin ei apurahaa myönnetä, mutta tutkimukseen välittömästi liittyviä matkoja ja vierailuja voidaan rahoittaa osana muuta apurahaa. Myös tieteellisen kongressin järjestämiseen apuraha voidaan myöntää.

Alakohtaiset painoalueet

Taloustieteellisellä tutkimusalalla säätiön sääntöjen mukaan etusijalle asetetaan rahateoriaa ja palkanmuodostusta sekä niiden jälkeen julkistaloutta ja muuta talouspolitiikkaa käsittelevät tutkimukset.

Lääketieteessä tuen painoalueina ovat lääketieteelliset tutkimukset, jotka käsittelevät:

  1. elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutuksia,
  2. kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien geenitutkimusta tai
  3. nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden erityisongelmia.

Terveystaloustieteessä tuen painoalueina ovat tutkimukset, jotka käsittelevät:

  1. terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen näkökulmasta tai
  2. terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustieteen näkökulmasta.

Hakuajat

Toukokuussa apurahoja voivat hakea laitostensa nimeämät taloustieteen jatko-opinnot aloittavat henkilöt. Lue lisää.

Apurahojen yleinen hakuaika on syyskuussa. Lue lisää.

Säätiön hallitus käsittelee vain hakuaikana sähköisen hakujärjestelmän kautta lähetetyt apurahahakemukset. Jos säätiöön saapuu hakemus hakuajan ulkopuolella, hallitus saattaa hyvin perustellussa erityistapauksessa ottaa hakemuksen käsittelyyn.

Arviointikriteerit

Säätiön tieteelliset asiantuntijat arvioivat hakemusten sopivuuden säätiön tukialueille, tutkimussuunnitelman tieteellisen tason, hakijan tutkijapätevyyden ja/tai opintomenestyksen sekä haetun summan. Säätiön tutkimusjohtajat tekevät tieteellisten asiantuntijoiden arvioiden pohjalta hallitukselle esitykset apurahoiksi. Säätiön hallitus arvioi esitykset ja tekee päätökset.

Apurahahakemusten käsittelyssä noudatetaan säätiölain mukaista lähipiiriohjetta ja hyvän hallintotavan mukaista esteellisyysohjetta. Asiantuntijat vaihtuvat kolmen vuoden välein.

Hyväksytyistä apurahoista ilmoitetaan kirjallisesti apurahojen saajille. Yksittäisten apurahojen arvioita ei julkaista, eikä erikseen perustella.