Apurahan maksaminen

Säätiö on toukokuussa 2018 ottanut käyttöön uuden apurahojen verkkopalvelun, minkä vuoksi apurahan maksukäytännöt ovat muuttuneet.

Apurahansaaja tekee maksupyynnön apurahojen verkkopalvelun kautta. Verkkopalveluun pääset tämän sivun alalaidasta.

Verkkopalvelussa apurahansaaja kirjoittaa tilinumeronsa, toivotun maksupäivämäärän ja summan. Maksupyynnön tekemiseen tarvitaan apurahan myöntökirjeen yhteydessä oleva vahvistuskoodi.

Ennen kevättä 2018 myönnettyjen apurahojen saajille lähetetään vahvistuskoodi erikseen postitse. Heidän tulee kirjautua uuteen verkkopalveluun vanhalla käyttäjätunnuksellaan ja tilata uusi salasana.

Maksupäivä on kuukauden 15. päivä (tai sen ollessa lauantai tai pyhäpäivä seuraava arkipäivä). Maksupyyntö tulee lisätä verkkopalveluun ennen toivotun maksukuukauden alkua. Heinäkuussa apurahoja ei makseta.

Apurahat maksetaan useammassa 4 000 – 10 000 euron erässä jaettuna tasaisesti apurahan aiotuksi käyttöajaksi. Esimerkiksi vuodeksi myönnetty apuraha jaetaan yleensä neljään eri maksuerään. Poikkeuksena ovat ulkomaan vierailuun lähtevien ja laitosten apurahat, jotka voidaan maksaa kerralla. Mikäli kokonaisaikataulu on epävarma, voidaan sopia vain ensimmäisen erän nostoajankohdasta.

Taloustieteen ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijoiden kokovuotinen apuraha maksetaan syyskuussa, marraskuussa, helmikuussa ja huhtikuussa. Henkilön tulee antaa sähköpostitse (toimisto@yjs.fi) väliselvitys opintojen etenemisestä tammikuun loppuun mennessä. Säätiö jatkaa apurahan maksamista vasta saatuaan väliselvityksen.

Henkilökohtainen työskentelyapuraha maksetaan apurahansaajalle hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle pankkitililleen.

Hankeapuraha maksetaan laitokseen hankkeen tilille. Maksua varten tarvitaan laitoksen viitenumero, ja lisätietokenttään kirjoitetaan laitoksen nimi.

Apurahan saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Apuraha on käytettävä hakemuksessa mainitun tai erikseen sovitun ajan kuluessa. Apurahaa ei voi siirtää edelleen eikä lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Käyttötarkoituksen ja ajankohdan muutokset ovat mahdollisia vain säätiön erikseen antaman suostumuksen perusteella. Muutosanomus on tehtävä sähköpostitse säätiöön. Apurahan käytön keskeytymisestä tulee ilmoittaa säätiöön välittömästi.

Alla olevasta linkistä pääset apurahojen verkkopalveluun, jossa voit tehdä maksupyynnön apurahasta.