Apurahan käyttöselvitys

Apurahaa saa käyttää vain siihen tarkoituksen, johon se on myönnetty. Apuraha on myös käytettävä hakemuksessa mainitun tai erikseen sovitun ajan kuluessa.

Loppuselvitys

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä säätiön hallitukselle vuoden kuluessa viimeisen erän nostamisesta. Selvityksessä on mainittava valmistuneet tutkimustyöt ja suoritetut kurssit. Väitöskirjasta tai muusta tieteellisestä julkaisusta tulee kirjoittaa lyhyt tiivistelmä. Selvitys tehdään apurahojen verkkopalvelun kautta. Verkkopalveluun pääset tämän sivun alalaidasta.

Väliselvitys

Taloustieteen ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijoiden apurahoista säätiö edellyttää väliselvitystä apurahakauden aikana. Säätiö jatkaa apurahan maksamista vasta saatuaan väliselvityksen.  Väliselvitys tehdään sähköpostilla osoitteeseen:

toimisto[at]yjs.fi