Kevään haku

Apurahoja taloustieteen ensimmäisen vuoden jatko-opintoihin

Toukokuussa Yrjö Jahnssonin säätiön apurahoja voivat hakea taloustieteen yksiköiden Yrjö Jahnssonin säätiölle nimeämät ensimmäisen vuoden taloustieteen jatko-opiskelijat. Apuraha on tarkoitettu päätoimiseen tohtorin tutkintoon tähtäävään jatko-opiskeluun, joka alkaa saman vuoden syksyllä tai seuraavan vuoden keväällä.

Taloustieteen yksiköille on varattu kiintiöt apurahoja varten edellisenä syksynä. Keväällä yksiköt nimeävät kiintiöidensä puitteissa ehdokkaat säätiön apurahojen saajiksi. Säätiö ottaa yksiköiden ehdotukset päätöstensä lähtökohdaksi, mutta tekee lopulliset päätökset säätiön normaaleja apurahaehtoja ja -kriteereitä noudattaen.

Apurahan saaneilla on mahdollisuus hakea seuraavana keväänä jatkoapurahaa toisen vuoden jatko-opintoihin (ks. seuraava kappale).

Apurahoja taloustieteen toisen vuoden jatko-opintoihin

Lisäksi toukokuussa apurahaa voivat hakea henkilöt, jotka saivat edellisenä keväänä Yrjö Jahnssonin säätiöltä apurahan ensimmäisen vuoden taloustieteen jatko-opintoihin. Apurahat myönnetään toisen vuoden jatko-opintoihin.

Apurahat myönnetään parhaiten menestyneille. Hakemuksessa tulee olla jatko-opintoihin liittyvien kurssien arvosanat. Lisäksi hakija pyytää työnohjaajaansa lähettämään hakuajan puitteissa sähköisen lausunnon/suosituksen säätiön kotisivulla olevan linkin kautta http://www.yjs.fi/apurahat/sahkoinen-lausunto/ .

Kevään 2020 ohjeet ja aikataulu

Hakuaika on 4. – 15.5.2020. Hakemus on lähetettävä säätiöön apurahojen sähköisen verkkopalvelun kautta 15.5.2020 klo 14 mennessä. Verkkopalvelu löytyy tämän sivun alalaidasta.

Ohje ensimmäisen vuoden jatko-opintoihin tarkoitetun apurahan hakemiseen ja hakulomakkeen täyttämiseen löytyy seuraavasta linkistä: Ohjeet kevään hakuun 1

Ohje toisen vuoden jatko-opintoihin tarkoitetun apurahan hakemiseen ja hakulomakkeen täyttämiseen löytyy seuraavasta linkistä: Ohjeet kevään hakuun 2

Lisäksi kaikkien hakijoiden tulee noudattaa säätiön yleisiä ohjeita:http://www.yjs.fi/apurahat/ohjeet-apurahan-saajalle/

Pyydämme kiinnittämään huomiota selaimeen. Suositeltavat selaimet hakulomakkeen käytössä ovat:

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari

Hakulomake löytyy 4.5.2020 klo 9 alkaen alla olevasta linkistä.