Sähköinen lausunto

Apurahanhakija pyytää työnohjaajaansa toimittamaan lausunnon/suosituksen Yrjö Jahnssonin säätiön sähköisen lausuntojärjestelmän kautta. Linkki järjestelmään on tämän sivun alaosassa.

Yrjö Jahnssonin säätiö tarvitsee lausunnot vain seuraavissa tapauksissa:

  1. henkilö hakee apurahaa taloustieteen toisen vuoden jatko-opintoihin tai
  2. henkilö, jolla ei ole vielä tieteellisiä julkaisuja, hakee lääketieteen apurahaa.

Lausunto annetaan hakuaikana.

Toukokuun hakuaika on 4.-15.5.2020. Lausunto tulee olla järjestelmässä viimeistään 15.5 klo 14 mennessä.

Syyskuun hakuaika on 1.- 30.9.2020. Lausunto tulee olla järjestelmässä viimeistään 30.9 klo 14 mennessä.

Lausunto ei välity apurahanhakijalle.

Myöhässä olevia tai sähköpostilla tulleita lausuntoja ei voida ottaa huomioon.

Sähköinen lausunto suomeksi lomakkeella

Electronic reference lomakkeella