Syksyn haku

Säätiön yleinen apurahojen hakuaika on 1. – 30.9.2020. Tällöin apurahoja voi hakea vuodelle 2021 taloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen tutkimukseen, jatko-opintoihin ja tutkijavierailuihin. Hakuaika alkaa 1.9 klo 9:00 ja päättyy 30.9 klo 14.

Apurahat on tarkoitettu tutkimushankkeiden kulujen sekä tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden elinkustannusten kattamiseen. Pelkästään kongressimatkoihin ei apurahaa myönnetä, mutta tutkimukseen välittömästi liittyviä matkoja ja vierailuja voidaan rahoittaa osana muuta apurahaa. Myös tieteellisen kongressin järjestämiseen apuraha voidaan myöntää. Apurahan hakijalla tulee olla maisterin tutkinto.

Taloustiede

Taloustieteellisellä tutkimusalalla säätiön sääntöjen mukaan etusijalle asetetaan rahateoriaa ja palkanmuodostusta sekä niiden jälkeen julkistaloutta ja muuta talouspolitiikkaa käsittelevät tutkimukset.

Taloustieteen yksiköt/oppiaineet voivat hakea apurahakiintiöitä syksyllä 2021 tai keväällä 2022 taloustieteen jatko-opinnot aloittaville opiskelijoilleen.

Taloustieteessä voidaan jakaa lisäksi yksi Yrjö Jahnsson Foundation Fellow -apuraha University of Cambridgessä ja yksi apuraha MIT:ssa tapahtuvaa post doc –tutkimusvierailua (4-12 kk) varten. Fellow-apuraha edellyttää läsnäoloa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Lääketiede

Lääketieteen painoalueina ovat lääketieteelliset tutkimukset, jotka käsittelevät:

  1. elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutuksia,
  2. kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien geenitutkimusta tai
  3. nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden erityisongelmia.

Terveystaloustiede

Terveystaloustieteen painoalueina ovat tutkimukset, jotka käsittelevät:

  1. terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen näkökulmasta tai
  2. terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustieteen näkökulmasta.

Hakuohjeet

Apurahahakemus on laadittava kokonaisuudessaan säätiön elektroniselle hakulomakkeelle, joka löytyy tämän sivun alalaidasta kohdasta Apurahojen verkkopalvelu.

Apurahahakemuksen voi täyttää suomen tai englannin kielellä. Poikkeuksena Yrjö Jahnsson Foundation Fellow in MIT ja University of Cambridge -hakemusten tulee olla englannin kielellä.

Apurahahakemuksessa tulee erikseen mainita, jos henkilö hakee Yrjö Jahnsson Foundation Fellow in MIT tai University of Cambridge -apurahaa.

Työnohjaajan lausunto tarvitaan vain seuraavissa tapauksissa:

  1. henkilö hakee apurahaa taloustieteen toisen vuoden jatko-opintoihin tai
  2. henkilö, jolla ei ole vielä tieteellisiä julkaisuja, hakee lääketieteen apurahaa.

Työnohjaajalle annettava lausuntojärjestelmän linkki on säätiön kotisivuilla: http://www.yjs.fi/apurahat/sahkoinen-lausunto/

Taloustieteen yksiköt/oppiaineet voivat hakea apurahakiintiöitä syksyllä 2021 tai keväällä 2022 taloustieteen jatko-opinnot aloittaville opiskelijoilleen. Ohjeet lähetetään elokuussa suoraan taloustieteen yksiköihin.

Lisäksi hakemusten teossa tulee noudattaa säätiön yleistä ohjeistusta, joka löytyy linkistä Ohjeet apurahanhakijalle ja -saajalle

Puutteellista tai vastoin ohjeita laadittua hakemusta ei käsitellä. Ohjeita sivumääristä tulee myös noudattaa.

Apurahapäätökset

Säätiön kotisivuilla julkaistaan 16.12 klo 19.00 kaikki apurahan saaneet. Apurahapäätös lähetetään myös sähköpostitse. Jos apurahaa ei myönnetä, hakemus hävitetään.

Lisätietoja

Hakuun liittyvät kysymykset voi lähettää säätiön sähköpostiin osoitteeseen toimisto@yjs.fi.

Alla olevasta palkista pääset sähköiseen hakuun

Pyydämme kiinnittämään huomiota käytössä olevaan selaimeen. Hakemuksen täyttö olisi suositeltavaa tehdä seuraavilla selaimilla: Mozilla Firefox, Google Chrome tai Safari.

Hakulomake löytyy 1.9.2020 klo 9:00 alkaen oheisesta linkistä. Hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 14.