Tietosuoja

Yrjö Jahnssonin säätiön tietosuojaselosteessa kuvataan, miten säätiö kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Ks. Apuraharekisterin tietosuojaseloste