Apurahoja myönnetty taloustieteen ulkomaan opintoihin

Yrjö Jahnssonin säätiö on myöntänyt apurahoja taloustieteen jatko-opintoihin ulkomailla seuraaville henkilöille:

Ramin Izadi 10 000 euroa

Joonas Tuhkuri 40 000 euroa

Andrey Zhukov 10 000 euroa