Bengt Holmströmille ja Jaakko Kapriolle Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinnot

Bengt Holmströmille ja Jaakko Kapriolle ojennettiin Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinnot säätiön 60-vuotisjuhlassa Finlandiatalolla 16.12.2014.

Säätiön tiedepalkinto, à 20 000 euroa, myönnetään merkittävästä taloustieteellisestä, terveystaloustieteellisestä tai lääketieteellisestä tutkimuksesta tai aikaansaannoksesta, joka edistää tieteen ja tutkimuksen aktiivista hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Tieteen tukeen lähes 2,2 miljoonaa euroa

Vuosijuhlassa julkistettiin myös suurin osa säätiön vuonna 2014 myöntämistä apurahoista. Säätiön juhlavuonna myöntämien apurahojen ja palkintojen kokonaissumma on 2 185 405 euroa, josta vuodelle 2015 kohdistuu n. 1,9 miljoonaa ja vuodelle 2015 n. 0,3 miljoonaa. Apurahoja on myönnetty yhteensä 128 kappaletta. Hakemuksia säätiö sai yli 12 miljoonan euron edestä. Hakijoista 18 %:lle myönnettiin apuraha.

Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen myönnetään vuonna 2014 koko tuesta 57 % eli yht. 1 250 455 euroa (63 apurahaa). Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytetään 12 % eli yht. 261 950 euroa (9 apurahaa). Lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytetään 30 % eli yht. 665 100 euroa (35 apurahaa).

Säätiö myöntää apurahoja tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkimuslaitoksille. Tämän lisäksi säätiö tukee Yrjö ja Hilma Jahnssonin perustamien oppikoulujen toimintaa jatkavia kouluja ja niiden oppilaita.

Bengt Holmström – arvostettu kansainvälinen taloustieteilijä ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija

Professori Bengt Holmström on tieteen edustajana aktiivisesti osallistunut suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun eri foorumeilla koko pitkän uransa ajan. Hän on osallistunut laajasti esimerkiksi talous- ja innovaatiopolitiikkaa, talouskasvua ja pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa koskevaan keskusteluun.

Holmströmin tutkimustyö on laaja-alaista. Hän on julkaissut useita artikkeleita taloustieteen arvostetuimmissa julkaisuissa. Holmström on tunnetuimpia suomalaisia taloustieteilijöitä maailmalla.

Holmström tunnetaan parhaiten yritysten ja organisaatioiden talousteoriaan, kannustinjärjestelmiin ja sopimuksien taloustieteeseen liittyvistä tutkimuksista. Hän on tutkinut mm. työelämän kannusteiden merkitystä, erityisesti epätasaisesti jakaantuneen tiedon vallitessa. Jo väitöskirjassaan Holmström teki tunnetuksi osapuolien yhteistyötä vaikeuttavan ns. moral hazard –ongelman, jossa toinen osapuoli saattaa lisätä riskinottoaan siksi, että osa riskien seurauksista koituu jollekulle muulle. Viime vuosina Holmström on tutkinut aktiivisesti rahoitusmarkkinoiden likviditeettiin liittyviä kysymyksiä.

Holmström on toiminut vuodesta 1994 alkaen taloustieteen professorina Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT) ja MIT Sloan School of Managementissa. Hän on työskennellyt aiemmin taloustieteen professorina Yale Universityssä ja apulaisprofessorina Northwestern Universityssä. Hän on toiminut vierailevana professorina monissa merkittävissä yliopistoissa.

Jaakko Kaprio – huippututkimuksen tuottaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja

Akatemiaprofessori Jaakko Kapriossa yhdistyvät sekä huippututkimuksen tuottajan että yhteiskunnallisen vaikuttajan rooli harvinaisella tavalla.

Kaprion tutkimusten kirjo on laaja, mutta eniten näkyvyyttä ovat saavuttaneet hänen maailmanlaajuisestikin ainutlaatuiset kaksostutkimuksensa sekä riippuvuuksien biologiaa ja kansanterveydellisiä vaikutuksia koskevat tutkimuksensa. Kaksostutkimukset käynnistettiin vuonna 1974 ja niistä on kasvanut merkittävä kansanterveyden tutkimuksen alusta, joka on mahdollistanut geenien ja ympäristön vuorovaikutusten tutkimisen. Tupakoinnin biologiaa koskevat tutkimukset ovat merkittävästi lisänneet ymmärtämystä nikotiiniriippuvuuden genetiikasta ja epigenetiikasta samoin kuin muiden tupakointiin liittyvien sairauksien kuten keuhkosyövän syntymekanismeista.

Kaprion julkaisuluettelo käsittää yli 800 kansainvälistä alkuperäisjulkaisua. Hän on yksi siteeratuimmista suomalaisista tiedemiehistä; hänen tutkimuksiinsa on viitattu yli 30 000 kertaa. Kaprio on tullut tunnetuksi myös tunnollisena ja pidettynä tutkijoiden kouluttajana.

Kaprio on Helsingin yliopiston geneettisen epidemiologian professori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori. Hän toimii Suomen Akatemian akatemiaprofessorina ja on ollut myös Suomen Akatemian kompleksien tautien huippuyksikön johtaja.

Suurapurahoja taloustieteen, terveystaloustieteen ja lääketieteen tutkimusprojekteille

Säätiön vuosijuhlassa julkistettiin 3 kpl kaksivuotisia 160 000 euron suurapurahoja korkeatasoisille tutkimusprojekteille.

Professori Petri Böckermanin johtamalle tutkimusryhmälle myönnetään 160 000 euron apuraha terveydenhuollon tieto- ja informaatiojärjestelmien hyödyntämistä ja hyötyjä selvittävään hankkeeseen.

VTT Maisa Halkon johtamaa käyttäytymistaloustieteellistä tutkimusta sosiaalisen ympäristön ja kuluttajakäyttäytymisen yhteyksistä tuetaan yhteensä 160 000 eurolla.

Professori Markus Perolan johtamaa tutkimusta lihomisesta, ikääntymisestä ja systeemibiologiasta tuetaan 160 000 eurolla.

Tieteen tukena jo 60 vuotta

Yrjö Jahnssonin säätiön perusti kouluneuvos Hilma Jahnsson vuonna 1954 lahjoittamalla sille puolisoiden yhdessä keräämän omaisuuden. Säätiö on yksi merkittävimmistä kansantaloustieteellisen tutkimuksen yksityisistä rahoittajista Suomessa. Apurahoja säätiö on myöntänyt historiansa aikana yli 73 miljoonan euron edestä.

 

Lisätietoja

Elli Dahl
Toimitusjohtaja
puh. 050  327 0831

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.