Lasten kehitystä tutkiva taloustieteilijä Janet Currie luennoi 23.5 Helsingissä
Lasten kehitystä tutkiva taloustieteilijä Janet Currie luennoi 23.5 Helsingissä

Princetonin yliopiston taloustieteen professori Janet Currie luennoi Helsingissä 23. toukokuuta. Luennot ovat osa kansainvälisesti arvostettua Yrjö Jahnsson Lectures -luentosarjaa. Currien tutkimukset osoittavat, miten keskeinen asia lapsuusiän terveys on aikuisiän hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen osallisuuden ja kansantalouden näkökulmasta. Yrjö Jahnsson lectures -luennoitsijaksi on kutsuttu tänä vuonna Princetonin yliopiston taloustieteen professori Janet Currie. Currie tunnetaan erityisesti lapsuuden kehitystä koskevista taloustieteellisistä tutkimuksistaan. Currie on tutkimuksillaan…

Yrjö Jahnsson Lectures by Janet Currie 23.5.2023
Yrjö Jahnsson Lectures by Janet Currie 23.5.2023

INVITATION Yrjö Jahnsson Lectures 2023 Speaker Professor Janet Currie (Princeton University) on Tuesday, May 23rd at 12.30-16.00 Economicum, 2nd floor, Arkadiankatu 7, Helsinki Programme 12.30 – 12.35             Opening words 12.35 – 14.00             Lecture 1: “Child Health as Human Capital” 14.00 – 14.20             Coffee Break 14.20 – 15.50             Lecture 2: “The Environment and Children’s Health” 15.50 – 16.00             Closing words 16.00…

Apurahojen hakuaika alkaa 8.5.2023
Apurahojen hakuaika alkaa 8.5.2023

Toukokuun kohdennettu apurahojen hakuaika Yrjö Jahnssonin säätiön apurahat ensimmäisen vuoden taloustieteen jatko-opintoihin ovat haettavissa 8. – 19.5.2023. Apurahoja voivat hakea taloustieteen yksiköiden nimeämät henkilöt, jotka aloittavat syksyllä 2023 tai keväällä 2024 ensimmäisen vuoden taloustieteen jatko-opinnot. Lisäksi apurahoja toisen vuoden taloustieteen jatko-opintoihin voivat hakea henkilöt, jotka saivat Yrjö Jahnssonin säätiöltä apurahan ensimmäisen vuoden opintoihin toukokuun 2022 haussa. Apuraha myönnetään parhaiten menestyneille. Lue…

Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2022

Vuonna 2022  Yrjö Jahnssonin säätiössä jatkettiin perustajan, kouluneuvos Hilma Jahnssonin, tahdon toteuttamista eli yleishyödyllistä toimintaa koulutuksen ja tieteen hyväksi. YJS:n rahoitusta saivat ajan­kohtaiset ja tärkeät tutkimukset, joissa sel­vitetään mm. mielenterveyden häiriöiden merkitystä työuraan, tieliikenneperäisten hiukkasten vaikutuksia Alzheimerin tau­tiin, työhyvinvoinnin yhteyttä biologiseen ikääntymiseen, kiireettömiä potilaita päi­vystyksessä, neuvolajärjestelmän vaiku­tusta inhimillisen pääoman muodostumi­seen, konflikteja ja rikoksia työpaikoilla, sukupuolikiintiöitä opetusalalla, luonnon­varojen huutokauppaa ja työmarkkinoiden…

Kansainvälinen taloustiedepalkinto Jan De Loeckerille ja Kalina Manovalle
Kansainvälinen taloustiedepalkinto Jan De Loeckerille ja Kalina Manovalle

Vuoden 2023 Yrjö Jahnsson Award in Economics –palkinto myönnetään kahdelle taloustieteen professorille Jan De Loeckerille (KU Leuven) ja Kalina Manovalle (University College London). Palkinto jaetaan Jan De Loeckerin ja Kalina Manovan kesken. Loecker tutkii toimialan taloustiedettä ja Manovan tutkimusteemat keskittyvät kansainvälisen kaupan teemoihin. ”Manovan tutkimusten ansiosta ymmärretään paremmin muun muassa finanssikriisin aikaisen kansainvälisen kaupan romahduksen syistä,” sanoo Yrjö Jahnssonin säätiön…

Terveys vai talous -seminaarissa terveys ja talous kytkeytyivät yhteen – katso esitysmateriaali
Terveys vai talous -seminaarissa terveys ja talous kytkeytyivät yhteen – katso esitysmateriaali

Kuntatalolle kokoontuivat 7.3.2023 talous-, terveys- ja sosiaalipolitiikan päättäjät ja valmistelijat sekä tutkijat kuulemaan tutkijoita ja keskustelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta osana kestävää julkista taloutta. Seminaarin nimi oli ”Terveys vai talous” mutta puhujat eivät asettaneet niitä vastakkain vaan pitivät niiden yhteyttä vahvana. Selkeä tutkijoiden näkökulma myös oli, että monista seminaarin aiheista on tutkimusta vielä vähän. Katso esitysmateriaali täällä. Ensimmäisessä luennossa professori Markku…

Terveys vai talous -seminaari 7.3.2023
Terveys vai talous -seminaari 7.3.2023

  Aika: 7.3.2023 klo 10 -17 Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusjärjestelmä muuttuu olennaisesti tehtävien siirtyessä kunnilta hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin vastuulle. Uudistuksella tavoitellaan myös palvelutarpeiden kasvusta aiheutuvan kustannuskehityksen hillintää tilanteessa, jossa jatkuvasti laajenevat hoitomenetelmät yhdistettynä mm. koronapandemian kärjistämään hoitovelkaan luovat osaltaan paineita menokasvulle. Yrjö Jahnssonin säätiö järjestää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa seminaarin, jossa käsitellään sosiaali-…

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2023 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2023 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.