Helsinki Graduate School of Economicsiin perustetaan Yrjö Jahnsson professuuri

Professuuri perustuu Yrjö Jahnssonin säätiön lahjoitukseen ja sijoittuu Helsingin yliopistoon. Lahjoitus on 1,5 miljoonaa euroa, jonka lisäksi yliopisto rahoittaa loput professuurista.

Keväällä 2018 perustetun Helsinki GSE:n tehtävä on nostaa taloustieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen määrää ja laatua Suomessa, sekä edistää taloustieteen ja muiden tieteiden yhteistyötä. Helsinki GSE on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska handelshögskolanin yhteinen yksikkö.

-Tällä lahjoituksella haluamme tukea uutta kansainväliselle huipulle tähtäävää taloustieteen tutkimus- ja opetusyksikköä. Olemme iloisia yksikön perustamisesta ja siitä, että se on syntynyt yliopistojen yhteistyönä. Suomessa on korkeatasoista taloustieteen osaamista ja haluamme tukea sitä, että tutkimus pysyy jatkossakin kansainvälisen tieteen vauhdissa mukana, säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl sanoo.

Helsingin yliopiston rehtorin Jukka Kolan mukaan taloustieteelliselle tutkimukselle ja koulutukselle on entistä suurempaa ja monipuolisempaa tarvetta ja kysyntää niin tieteellisesti kuin yhteiskunnassa ylipäänsä.

Yliopistojen on tärkeää vahvistaa taloustieteitään, mikä onnistuu parhaiten yhteistyössä yliopistojen kesken kuten nyt Helsinki GSE:ssä. Yrjö Jahnssonin säätiön lahjoitus on merkittävä panostus tämän tavoitteen toteuttamiseksi, yhteiseksi hyväksi, Kola kertoo.

Helsinki GSE:n johtajien mukaan Yrjö Jahnssonin säätiöllä on ollut avainrooli suomalaisen taloustieteen kehityksessä.

– Lahjoitus Helsinki GSE:lle mahdollistaa osaltaan seuraavan askeleen ottamisen. Uusi professuuri tukee Helsinki GSE:n koulutuksellisia ja tutkimuksellisia tavoitteita. Yrjö Jahnssonin säätiö on eturintamassa rakentamassa suomalaista taloustiedettä, sanovat Helsinki GSE:n johtajat professori Hannu Vartiainen ja professori Otto Toivanen.

Yrjö Jahnssonin säätiö tukee suomalaista taloustieteellistä, lääketieteellistä ja terveystaloustieteellistä tutkimusta sekä suomenkielisiä oppi- ja tutkimuslaitoksia.

Kouluneuvos Hilma Jahnsson perusti säätiön vuonna 1954. Säätiö kantaa hänen määräyksestään hänen puolisonsa kansantaloustieteen professori Yrjö Jahnssonin nimeä. Pariskunta uskoi opetuksen ja sivistyksen merkitykseen ja koulutti nuorisoa omilla varoillaan jo ennen säätiön perustamistakin. Tähän mennessä säätiö on jakanut apurahoja 80 miljoonaa euroa.

Helsinki GSE:n käytännön toiminta käynnistyy syksyllä 2018, kun Helsinki GSE:n tohtoriohjelma ja jatko-opintoihin valmistava research master -ohjelma aloittavat. Helsinki GSE toimii täydessä laajuudessaan vuoteen 2022 mennessä.

 

Lisätiedot:

Jukka Kola
Helsingin yliopisto
puh. 029 412 2211
jukka.kola@helsinki.fi

Hannu Vartiainen
Helsinki Graduate School of Economics
puh. 029 412 8782
hannu.vartiainen@helsinki.fi

Elli Dahl
Yrjö Jahnssonin säätiö
puh. 050 327 0831
etunimi.sukunimi@yjs.fi

 

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.