Jaakko Pehkoselle ja Hannu Saloselle myönnetty vuoden tutkimusapurahat

Yrjö Jahnssonin säätiö on myöntänyt Professoripoolin kautta 25 000 euron apurahat Jaakko Pehkoselle ja Hannu Saloselle. Apuraha mahdollistaa omistautumisen vuoden tutkimustyöhön.

Jaakko Pehkonen on kansantaloustieteen professori Jyväskylän yliopistossa. Hän työskentelee kahdessa tutkimushankkeessa. Toisessa projektissa tutkitaan selittyykö persoonallisuuden ja työmarkkinamenestyksen välinen yhteys preferensseillä (riskin karttaminen, aikapreferenssit, vapaa-ajan arvostus, sosiaaliset preferenssit). Toinen tutkimushanke liittyy yrityskoon, tuottavuuden ja palkkojen yhteyksiin.

Hannu Salonen on taloustieteen professori Turun yliopistossa. Hän tutkii vaikutusvallan määräytymistä ja mittaamista sosiaalisissa verkostoissa. Hän analysoi työryhmän jäsenenä mm. yritysten hallitusjäsenten vaikutusvaltaa ja yritysten merkittävyyttä johtajien ja yritysten muodostamassa kaksiosaisessa verkostossa suomalaista aineistoa käyttäen.

Säätiöiden professoripooliin kuuluvat säätiöt myönsivät 8.10.2012 kaikkiaan 87 professorille vuoden tutkimusapurahan, jonka avulla he voivat omistautua tutkimustyöhön lukuvuonna 2013–2014 tai kalenterivuonna 2013. Apurahoja myönnettiin yhteensä 2,175 miljoonan euron edestä.

Säätiöiden professoripooli on 17 säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja lukuvuoden kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Tutkimusvapaan aikana yliopisto maksaa 55 % professorin bruttopalkasta, jolloin säätiöiden myöntämä 25.000 euron apuraha kattaa nettopalkan vähennyksen. Poolin haku on avoin kaikilla tieteen aloilla.

Säätiöiden professoripoolin haku järjestetään seuraavan kerran maaliskuussa 2013. Tällöin haettavana on apurahoja tutkimusjaksolle joko kalenterivuonna 2014 tai lukuvuonna 2014-2015.

 

Lisätietoja

Yrjö Jahnssonin säätiö
Elli Dahl
Asiamies
puh. 09 6869 1010

Professoripooli
Mikko-Olavi Seppälä
Koordinaattori
puh. 0400 868 006
info@professoripooli.fi

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.