Jaana Suvisaarelle Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto

Tutkimusprofessori Jaana Suvisaarelle on myönnetty Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto. Palkinto myönnetään merkittävästä taloustieteellisestä, terveystaloustieteellisestä tai lääketieteellisestä tutkimuksesta tai aikaansaannoksesta, joka edistää tieteen ja tutkimuksen aktiivista hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Palkinto Suvisaarelle myönnettiin erityisesti tunnustuksena mielenterveyden ja sen häiriöiden epidemiologian sekä psykiatrisen hoidon laatuun vaikuttavien tekijöiden tutkimisesta.

Suvisaari on vuodesta 2013 alkaen toiminut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorina ja vuodesta 2016 alkaen laitoksen mielenterveysyksikön päällikkönä. Hän on johtanut monia tieteellisiä hankkeita ja ohjannut lukuisia väitöskirjoja. Hän on yksi Suomen arvostetuimmista ja tuotteliaimmista psykiatrian tutkijoista. Hänen vahvuutenaan on monialaisuus ja kyky selvittää erilaisten etiologisten tekijöiden roolia sosiaalipsykiatriasta molekyylibiologiaan.

”Suvisaaren tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on huomattava. Hänen työllään on ollut merkitystä kansanterveyden ja mielenterveyden edistämisessä”, kertoo säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl.

”Väestön ja eri väestöryhmien mielenterveys, siihen vaikuttavat tekijät sekä palvelujen käyttöä ja laatua koskevat tutkimukset ovat sellaista tutkimusta, josta saatavat tiedot siirtyvät osaksi sitä kokonaiskuvaa, jota THL pyrkii muodostamaan päätöksentekijöille väestön terveydestä ja palveluista. Sen tulokset ovat näkyneet vaikkapa THL:n lausunnoissa ja kansallisen mielenterveysstrategian valmistelussa”, pohtii Suvisaari itse työnsä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Suvisaaren yksi merkittävimmistä töistä on osana Terveys 2000 -tutkimusta toteutettu Psykoosit Suomessa -tutkimus, jossa selvitettiin psykoosisairauksiin liittyviä fyysisiä terveysongelmia. Hankkeen julkaisuihin viitataan hyvin usein kansainvälisissä tiedeartikkeleissa. Tutkimustulokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että laaja-alaista terveydentilan seurantaa pidetään nykyään tärkeänä osana psykoosisairauksien hoitoa.

Suvisaari tutkii myös psykoosien riskitekijöitä: ”Geneettisessä tutkimuksessa on viimeisen viiden vuoden aikana tullut suuria harppauksia. On pystytty systemaattisesti karakterisoimaan sekä polygeenistä taustariskiä että skitsofreniariskiä merkittävämmin nostavia harvinaisia variantteja.”

”Yhtenä mahdollisesti psykoosiriskiin ja toisaalta psykoosisairauksiin liittyviin fyysisiin terveysongelmiin liittyvänä tekijänä olemme tutkineet immuunijärjestelmän toimintahäiriöitä käyttäen modernin immunologian menetelmiä.”

Suvisaari kiittää säätiötä palkinnosta ja kertoo arvostavansa sitä todella paljon. Hän myös toteaa, että tutkimusta tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä ja verkostoissa, joten hänen saavutuksensa ovat monien tutkijoiden yhteistyön tuloksia.

Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto jaetaan kahden vuoden välein. Palkinto kohdistui edellisen kerran lääketieteelliseen tutkimukseen vuonna 2014, jolloin se myönnettiin professori Jaakko Kapriolle. Palkinto on 20 000 euroa.

Yrjö Jahnssonin säätiö on yksityinen säätiö, joka tukee taloustieteellistä, terveystaloustieteellistä ja lääketieteellistä tutkimusta. Hilma Jahnssonin vuonna 1954 perustama säätiö on tukenut tiedettä yli 84 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Elli Dahl, puh. 050 3270 831, etunimi.sukunimi@yjs.fi.

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR

 

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.