Janne Tukiainen Asmo Kalpalan seuraajaksi YJS:n hallitukseen

Janne Tukiainen on valittu Yrjö Jahnssonin säätiön (YJS) uudeksi hallituksen jäseneksi kaudelle 2024 – 2028. Hänet valittiin kymmenvuotisen kautensa päättäneen Asmo Kalpalan seuraajaksi.

 ”Kiitämme Asmo Kalpalaa työstä säätiön hallituksessa. Hän toi hallitukseen vastuullisuusnäkökulmaa, laajaa kokemusta ja osaamista taloudesta, sijoitustoiminnasta ja yhteiskunnallisista luottamustehtävistä. Samalla toivotamme säätiöön tervetulleeksi Janne Tukiaisen. Hän on tunnettu ja aktiivinen taloustieteilijä sekä tuttu säätiölle myös apurahojen saajana,” kertoo säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl.

JANNE TUKIAINEN on Turun yliopiston taloustieteen laitoksen professori ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija. Tukiaisen keskeisimmät tutkimusalueet ovat politiikan taloustiede ja julkiset hankinnat.

YJS:n myöntämien apurahojen merkityksestä Janne Tukiainen kertoo seuraavaa:

”Säätiön apurahat ovat edistäneet työtäni monella eri tavalla. Säätiö on rahoittanut tutkimusseminaareja. Etenkin laitoksen säännöllisen tutkimusseminaarin rahoittaminen mahdollistaa laitoksen keskeisen yhteenvetävän instituution ylläpitämisen. Säätiön rahoitus on myös mahdollistanut useita väitöskirjantekijöitä ja post docceja ohjattavakseni ja yhteistyökumppaneiksi, ja siten laajentanut tutkimusryhmiä.”

”Oma säätiöltä saamani hankerahoitus on toiminut erinomaisena siemenrahana, jonka avulla on voitu aloittaa projekteja ja koota aineistoja, jotka ovat myöhemmin mahdollistaneet mittavammat hankkeet kuten ERC consolidator grant rahoitukseni ja Suomen Akatemian hankkeen.”

Suomalaisessa tiederahoitusjärjestelmässä on Tukiaisen mielestä kehitettävää.

”Taloustieteen rahoituksessa on sama haaste kuin kotimaisessa tiederahoituksessa ylipäänsä eli rahoituksen pätkämäisyys ja hankesidonneisuus ylikorostuu. Tenure track paikkoja on liian vähän ja niiden tilalla on määräaikaisia post doc paikkoja suhteellisen paljon. Taloustieteessä tilannetta hieman helpottaa se, että erilaiset tutkimuslaitokset voivat tarjota vakituisia tieteellisiä työpaikkoja väittelyn jälkeen, mutta olisi hyvä pohtia, kuinka koko suomalaista tiederahoitusjärjestelmää voisi muuttaa niin, että pätkätyöt ja työsuhteiden epävarmuus vähenisivät myös yliopistoissa.”

ASMO KALPALA oli Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksessa kymmenen vuotta. Hän toimi myös muiden säätiöiden luottamustehtävissä.

”Alussa säätiötyöskentely merkitsi minulle mahdollisuutta ja osin velvollisuutta osallistua yleishyödylliseen toimintaan talouden ja sijoitustoiminnan asiantuntijana. Luottamusmiestyöskentelyni suurin vaikutus lienee kuitenkin ollut oman ajatteluni avartuminen. Mahdollisuus olla rikastuttavassa vuorovaikutuksessa eri tieteen- ja taiteenalojen korkeatasoisten edustajien kanssa sekä seurata apuraha-anomusten kautta tieteellisen tutkimuksen sekä taidealojen kehitystä on ollut valtavan rikastuttavaa ja virkistävää”, kertoo Kalpala.

YJS:n vuosijuhlassa joulukuussa 2023 Kalpala piti historiaa luotaavan läksiäispuheen, jonka viestin hän tiivistää seuraavasti:

”Suomen taival kohti avointa kansainvälistä markkinataloutta 80-luvulla oli kaikkea muuta kuin hallittu. Yhteiskunnallisilta päätöksentekijöiltä ja markkinatoimijoilta puuttui osaaminen. Tiedemaailma tuntui seuraavan kehitystä sivusta odottaen yhteiskunnan kriisiytymisen myötä uutta tutkittavaa. Talouden romahdukseen reagoitiin paniikissa. Jälki oli rumaa.”

”Tiedemaailmalla on nyt lakiin perustuva velvoite yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Onko tieteentekijöiden piirissä pohdittu riittävästi, mitä kaikkea tämä velvoite tässä ajassa merkitsee ja miten tätä velvoitetta kyettäisiin parhaalla tavalla toteuttamaan? Tarve uusille sosiaalisille innovaatioille suomalaisessa yhteiskunnassa on huutava.”

Asmo Kalpala antoi säätiölle evästyksiä tuleviin vuosiin. Hän toivoi, että YJS pysyy aktiivisena yhteiskunnan ennakoivan tietopohjaisen päätöksenteon tukijana. Lisäksi vastuullisuusajattelua tulee hänen mukaansa kehittää jatkuvasti, myös sijoitustoiminnan osalta.

Muita YJS:n hallituksen jäseniä ovat Jaakko Kiander (pj), Katriina Aalto-Setälä, Essi Eerola ja Juuso Välimäki.

Kuvat: Henna Aaltonen

 

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.