Jukka Pekkariselle ja Pekka Sutelalle Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto

Yrjö Jahnssonin säätiön kotimainen tiedepalkinto myönnettiin taloustieteilijöille Jukka Pekkariselle ja Pekka Sutelalle (jaettu palkinto, 10 000 euroa kummallekin) säätiön vuosijuhlassa perjantaina.

Jukka Pekkarinen ja Pekka Sutela ovat avanneet ikkunan taloustieteen maailmaan monille suomalaisille. He kirjoittivat vuonna 1980 yhdessä oppikirjan ”Kansantaloustiede”, joka toimi taloustieteen suosittuna perusoppikirjana kaksi vuosikymmentä. Molemmat ovat osallistuneet yhteiskunnalliseen keskusteluun ja olleet aktiivisia taloustieteen ja talouspolitiikan popularisoijia. He ovat tehneet merkittävän elämäntyön suomalaisen taloustieteen hyväksi.

Jukka Pekkarinen on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice ja Helsingin yliopiston dosentti. Hän on toiminut Kansantaloudellisen aikakauskirjan päätoimittajana kymmenen vuotta. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriön ylijohtajana, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana ja toiminut useissa opetus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä mm. Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Suomen Pankissa.

Pekkarinen on arvostettu asiantuntija ja lausuntojen antaja julkisessa keskustelussa. Tieteellistä tutkimusta Pekkarinen on tehnyt Keynesin ja Hicksin makroteorioista, raha-, finanssi- ja valuuttapolitiikasta, työmarkkinoista sekä hyvinvointiyhteiskunnan ”pohjoismaisen mallin” toimivuudesta. Hän on esikuviensa Keynesin ja Hicksin tavoin ollut enemmän kiinnostunut käytännön ongelmien ratkaisemisesta kuin teorioiden testaamisesta tilastollisin menetelmin.

Pekka Sutela on Lappeenrannan teknillisen yliopiston Professor of Practice, Aalto-yliopiston dosentti ja vieraileva professori Paris School of International Affairs’ssa. Hän on työskennellyt Suomen pankissa mm. Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) päällikkönä ja johtokunnan neuvonantajana. Pitkän uran hän on tehnyt myös Helsingin yliopistossa, jossa hän on mm. toiminut siirtymätalouksien tutkimuksen professorina. Hänellä on ollut useita muita opetus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä mm. Suomen Akatemiassa, Oulun yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Sutela on arvostettu kommentaattori, neuvonantaja ja palkittu tietokirjailija. Hän on keskittynyt erityisesti Neuvostoliiton ja Venäjän taloudellisen kehityksen, talouspolitiikan ja taloudellisen ajattelun kysymyksiin.

Yrjö Jahnssonin säätiön kotimainen tiedepalkinto, 20 000 euroa, myönnetään merkittävästä taloustieteellisestä, terveystaloustieteellisestä tai lääketieteellisestä tutkimuksesta tai aikaansaannoksesta, joka edistää tieteen ja tutkimuksen aktiivista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Palkinto jaetaan kahden vuoden välein ja se voidaan jakaa kahden henkilön kesken.

 

Lisätietoja

Elli Dahl
Toiminnanjohtaja
puh. 050 3270 831
etunimi.sukunimi@yjs.fi

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.