Kansainvälinen taloustiedepalkinto Jan De Loeckerille ja Kalina Manovalle

Vuoden 2023 Yrjö Jahnsson Award in Economics –palkinto myönnetään kahdelle taloustieteen professorille Jan De Loeckerille (KU Leuven) ja Kalina Manovalle (University College London).

Palkinto jaetaan Jan De Loeckerin ja Kalina Manovan kesken. Loecker tutkii toimialan taloustiedettä ja Manovan tutkimusteemat keskittyvät kansainvälisen kaupan teemoihin.

”Manovan tutkimusten ansiosta ymmärretään paremmin muun muassa finanssikriisin aikaisen kansainvälisen kaupan romahduksen syistä,” sanoo Yrjö Jahnssonin säätiön tutkimusjohtaja Terhi Maczulskij.

Manova on tutkinut kansainvälistä taloutta ja erityiskysymyksenä sitä, kuinka rahoitusmarkkinat vaikuttavat kansainvälisen kaupan virtoihin. Hänen tutkimuksensa osoittavat, että ulkoisen rahoituksen tarve ja luottomarkkinoille pääsyn esteet heikentävät selvästi kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten vientiä.

De Loecker on keskittynyt tutkimuksessaan toimialan taloustieteen teemoihin, erityisesti yritysten tuottavuuden ja markkinavoiman tilastolliseen mallintamiseen. Tutkimuksessaan hän on muun muassa hyödyntänyt ensiluokkaisia aineistoja ja mallintanut yritysten voittomarginaaleja.

Valintakomitea perusteli De Loeckerin palkitsemista sillä, että hänen tutkimuksensa ansiosta tiedämme enemmän tuottavuuden syntymekanismeista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi hänen tutkimuksensa kontribuutio on merkittävä myös taloustieteen muilla tutkimusaloilla, kuten kansainvälisen kaupan tutkimuksessa.

De Loecker ja Manova ovat molemmat julkaisseet tutkimuksiaan taloustieteen arvostetuimmissa aikakauskirjoissa, joista mainiten mm. Quartely Journal of Economics, Journal of Monetary Economics ja Journal of Political Economy.

Lue valintakomitean perustelut täältä.

Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee palkinnonsaajan yhteistyössä European Economic Association:n (EEA) kanssa. Palkinnon valintakomitean jäseninä vuonna 2023 olivat taloustieteen professorit Manuel Arellano, Zvi Eckstein, Ari Hyytinen, Margaret Meyer ja Gianmarco Ottaviano.

Palkinto myönnetään taloustieteilijälle, jonka panos eurooppalaisessa taloustieteessä on merkittävä. Ensimmäinen palkinto jaettiin vuonna 1993 Jean-Jacques Laffontille ja Jean Tirolelle. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi.

Palkinnonsaajat kutsutaan Suomeen luennoimaan ja tapaamaan suomalaisia taloustieteilijöitä.

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Elli Dahl, p. 050 327 0831, elli.dahl@yjs.fi.

 

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.