Kimmo Kontulasta Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen uusi puheenjohtaja

Yrjö Jahnssonin säätiön hallitus on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen professori Kimmo Kontulan. Kimmo Kontula on ollut säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2012 alkaen. Hän on sisätautiopin professori Helsingin yliopistossa.

Säätiön hallituksen edellinen puheenjohtaja Pentti Vartia päätti kautensa vuoden vaihteessa. Hänet valittiin säätiön kunniapuheenjohtajaksi. Pentti Vartia tuli hallitukseen vuonna 1978 ja hallituksen puheenjohtajana hän toimi vuosina 2008 – 2013. Pentti Vartian yli 30 vuotta kestäneellä hallituskaudella säätiöllä on ollut aktiivinen rooli suomalaisen kansantaloustieteellisen tutkimuksen kansainvälistämisessä ja modernisaatiossa.

Uudeksi jäseneksi säätiön hallitukseen valittiin Asmo Kalpala. Hän on Tapiola-ryhmän entinen pääjohtaja. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Hallituksessa jatkavat edelleen Olli Ahtola, Antti Suvanto ja Suvi-Anne Siimes.  

Lämmin kiitos Pentti Vartialle hänen mittavasta työstään säätiön hyväksi ja onnittelut Kimmo Kontulalle ja Asmo Kalpalalle uusista luottamustehtävistä!

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.