Matti Liskin ura taloustieteessä sai alkusysäyksen säätiön apurahasta

 

Yrjö Jahnssonin säätiö täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Yksi juhlavuoden päätapahtumista on kesäkuussa järjestettävä taloustieteen huippuseminaari Climate Change and Inequality. Tapahtuman tieteellisen ohjelman on koostanut professori Matti Liski, jolla on pitkä historia säätiön kanssa.  

Teksti: Leena Salokoski / Noon Kollektiivi
Kuvat: Katja Tähjä / Noon Kollektiivi

Ei ollut itsestään selvää, että professori Matti Liski päätyi aikanaan yliopistouralle. Kun hän valmistui Helsingin kauppakorkeakoulusta maisteriksi, myös muut vaihtoehdot olivat avoimena. 

“Säätiön apuraha tohtoriopintojen alkuvaiheessa oli yksi ratkaiseva tekijä sille, että valintani kohdistui jatko-opintoihin. Kun sain tukea väitöskirjaan, opinnot tulivat ylipäänsä mahdollisiksi”, Liski kertoo nyt, vuosikymmeniä myöhemmin.

Liski valmistui vuonna 1997 tohtoriksi, ja voidaan sanoa, että loppu on historiaa. Nykyään hän on palkittu taloustieteen opettaja, tutkija ja luennoitsija. 

Liskin suhde Yrjö Jahnssonin säätiöön on jatkunut näihin päiviin asti. Hän on toiminut säätiössä tieteellisenä asiantuntijana, saanut apurahaa muun muassa MIT:n tutkijavaihtovuoteen ja osallistunut lukuisiin säätiön seminaareihin ja konferensseihin.

“YJS on ollut monella tavalla tukemassa sitä, että taloustieteen toimintaympäristö on Suomessa kiinnostava. Säätiö on tehnyt toimintakentästä elävää ja nostanut alan kansainvälistymistä”, Liski kuvailee säätiön merkitystä. 

Climate Change and Inequality -seminaari: “puhdasta ammatillista nautintoa”

Jo muutaman vuoden ajan Liski on suunnitellut kesäkuussa 2024 toteutuvan YJS:n Climate Change and Inequality -seminaarin tieteellistä ohjelmaa. YJS järjestää seminaarin kymmenen vuoden välein, ja sen ohjelmassa on totuttu kuulemaan huippututkijoiden ajatuksia valitusta teemasta. 

Tällä kertaa Liski halusi varmistaa, että ohjelma tarjoaa osallistujilleen uusinta uutta. 

“Otin jo kaksi vuotta sitten yhteyttä tutkijoihin ja kerroin heille seminaarin teeman. Pyysin, että he tuottavat tutkimusta, joka liittyy aiheeseen. Emme siis vain kerää seminaariin olemassa olevia tutkimuksia, vaan myös suuntaamme sitä, mitä tutkijat tutkivat”, Liski kertoo. 

Seminaariohjelman koostaminen on ollut Liskille kiitollinen tehtävä. Ihmiset ovat lupautuneet mukaan mielellään ja luvanneet tuoda tutkimustuloksia, jotka eivät ole vanhan kertausta, vaan uutta tietoa kesällä 2024.

“Seminaarin ohjelma on todella korkeatasoinen, eikä se oikeastaan voisi olla korkeatasoisempi. Odotan, että seminaari on aivan huipputason akateeminen tapahtuma, jossa vietetyt pari päivää ovat puhdasta ammatillista nautintoa”, Liski kuvailee.

Seminaari valtavirtaistaa ilmastopolitiikan kysymyksiä

Seminaarin teema hioutui lopulliseen muotoonsa Liskin ja YJS:n henkilökunnan yhteistyönä. Säätiöltä tuli ajatus ilmastonmuutoksesta ja Liski rajasi aiheen ilmastonmuutokseen ja epätasa-arvoon. Teeman ajankohtaisuudesta ei liene epäilystäkään.

“Kun tehdään ilmastopolitiikkaa, sen vaikutukset voivat kohdella ihmisiä hyvin eri tavoin. Politiikka täytyy saada sellaiseksi, että se on kaikkien hyväksyttävissä. On tärkeää pohtia, miten tässä löydetään yhteinen sävel”, Liski toteaa. 

Matti Liski on suunnitellut kesäkuussa järjestettävän Climate Change and Inequality -seminaarin tieteellisen ohjelman. Paikalle saapuu taloustieteen huippuosaajia eri puolilta maailmaa. 

Seminaarin ohjelmaa koostaessaan Liskillä oli kunnianhimoiset tavoitteet. Ohjelman tuli tarjota huipputason tutkimustuloksia, mutta puhutella mahdollisimman suurta taloustieteilijöiden ja aiheesta kiinnostuneiden joukkoa. Liian syvälle yhteen taloustieteen osa-alueeseen ei voida upota. 

“Esiintyjät edustavat kattavasti taloustieteen eri haaroja, joten ohjelma tarjoaa jokaiselle jotain. Tutkijoiden täytyy koostaa omat esityksensä siten, että ne ovat yleistajuisia kaikille. Tällaisella ohjelmalla myös valtavirtaistamme ilmastopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Tätä tavoitetta pidän erittäin tärkeänä”. 

____________________________________________

Yrjö Jahnssonin säätiö on tukenut suomalaista talous- ja lääketieteellistä tutkimusta sekä suomenkielisiä oppi- ja tutkimuslaitoksia vuodesta 1954 lähtien. Tiedettä, tutkimusta ja säätiön työn merkitystä juhlistetaan vuoden 2024 aikana, kun säätiö täyttää 70 vuotta. 

Tutustu Climate Change and Inequality -seminaarin ohjelmaan 

 

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.