Miten vastata valeuutisiin ja disinformaatioon

Taloustieteen apulaisprofessori Jaakko Meriläinen tutkii medialukutaitoa. Kuva: Divya Dev
Valeuutiset ja disinformaatio ovat arkea maailmanlaajuisesti. On tärkeää ymmärtää, miten ongelmaan voidaan vastata. Tukholman yliopiston apulaisprofessori Jaakko Meriläinen tutkii medialukutaitoa. Yrjö Jahnssonin säätiö tukee hanketta 33 000 eurolla.

”Laajasti ottaen tutkimuksemme käsittelee mediakasvatuksen vaikutuksia. Tutkimuskirjallisuudessa on aikaisemmin tarkasteltu erilaisia keinoja torjua misinformaatiota ja korjata vääriä käsityksiä. Eri menetelmien skaalautumishaasteista ja rajallisesta tehokkuudesta johtuen on ajateltu, että esimerkiksi digitaalisen lukutaidon (medialukutaito, faktantarkistustekniikat, ymmärrys tietoturvasta, jne.) sisällyttäminen koulujen opetussuunnitelmiin saattaisi olla lupaava vaihtoehto,” selventää Meriläinen tutkimuksen taustaa.

Meriläisen mukaan Suomea on pidetty digitaalisen lukutaidon opetuksen kärkimaana. Myös monissa muissa maissa, kuten Australiassa, Singaporessa ja Isossa-Britanniassa, on lisätty mediakasvatusta opetussuunnitelmiin eri koulutusasteilla.

”Aiomme tarkastella viime vuosina tapahtuneita muutoksia koulujen opetussuunnitelmissa sekä sitä, miten tämä on vaikuttanut vaikkapa median tuntemukseen ja taitoihin, erilaisiin asenteisiin (joihin väärä tieto voisi vaikuttaa), luottamukseen eri tietolähteisiin sekä poliittisiin näkemyksiin. Tutkimme tätä keräämällä uuden kyselyn ja mahdollisesti hyödyntämällä rekisteriaineistoja.”

Meriläinen toimii apulaisprofessorina Tukholman yliopiston taloustieteen laitoksella. Kansainväliseen tutkimusryhmään kuuluvat Meriläisen lisäksi Horacio Larreguy ITAM-yliopistosta ja Mateo Montenegro Toulouse School of Economicsista.

Meriläisen mukaan tutkimusaihe on tärkeä, sillä valeuutisista ja erilaisista misinformaatiokampanjoista on tullut arkea myös Suomessa, joten on tärkeää ymmärtää, miten näihin ongelmiin voidaan vastata.

”Mutta kyseessä ei ole ainoastaan suomalainen vaan maailmanlaajuinen ilmiö. Suomi tarjoaa mahdollisesti hyvän tutkimusasetelman aiheen empiiriseen tutkimiseen. Viime vuosina esimerkiksi peruskoulujen opetussuunnitelmissa on tapahtunut muutoksia, joiden seurauksena eri ikäluokat ovat altistuneet mediakasvatukselle eriävissä määrin. Myös ammattikoulujen opetussuunnitelmaan tuli muutama vuosi sitten kokonaan uutena asiana (digitaalinen) mediakasvatus.”

Jaakko Meriläiselle vuodelle 2024 myönnetty apuraha kohdentuu medialukutaitoon liittyvän tutkimushankkeen aineistohankintoihin ja kattaa ison osan uuden kyselyaineiston keräämisestä.

 

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.