Myönnetyt apurahat 2023

Yrjö Jahnssonin säätiö (YJS) on tukenut taloustieteellistä, lääketieteellistä ja terveystaloustieteellistä tutkimusta 1,9 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Apurahoja ja stipendejä myönnettiin yhteensä 127 henkilölle tai työryhmälle.

Tänään on julkistettu kaikki YJS:n vuoden 2023 apurahansaajat. Apurahansaajat löytyvät tästä linkistä.

Apurahoja myönnettiin taloustieteellisiin tutkimuksiin, joissa selvitetään mm. ilmastopolitiikan suhdanteita ja talouskasvua, markkinasääntelyä ja veronkiertoa sekä kuntaliitosten kiinteistö- ja demografiavaikutuksia.

Rahoitusta myönnettiin myös terveystaloustieteellisiin tutkimuksiin, joissa selvitetään mm. apteekkisääntelyn vaikutuksia, maksuttoman ehkäisyn vaikutuksia sekä asumispalveluiden kilpailuttamisen terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia.

Lisäksi lääketieteelliset tutkimukset, joissa selvitetään mm. suolistomikrobiston roolia kognitiivisen terveyden muovaajana, koululaisten elintapoja, iltavirkkujen terveysriskejä sekä autisminkirjon piirteitä laihuushäiriöitä sairastavilla, saivat myönteisiä rahoituspäätöksiä.

Apurahanhakijoille lähetetään sähköpostitse päätös heidän antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Onnittelumme kaikille apurahan saaneille!

Lisätietoja antaa säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl, etunimi.sukunimi@yjs.fi.

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.