Myönnetyt apurahat syksy 2012

KANSANTALOUSTIEDE

Corbishley, James MIDE 10 000,00 €
Tutkimusvierailu: Massachusetts Institute of Technology (MIT),
Energy Initiative

Haapanen, Mika KTT 4 000,00 €
JSBE-tutkimusseminaarit vuonna 2013

Heikkilä, Jussi KTM 8 000,00 €
2. vuoden KAVA-opinnot ja väitöskirjan valmistelu
aiheesta innovaatiotoiminnan kannustimet

Heimonen, Kari KTT 6 000,00 €
Taloustutkijoiden XXX kesäseminaari

Hirvonen, Kalle VTM, MA 7 000,00 €
Väitöskirjan viimeistely Sussexin yliopistossa

Huttunen, Kristiina VTT 18 000,00 €
Kodinhoitotuen vaikutukset lasten tulemiin

Hämäläinen, Saara VTM 19 000,00 €
Tutkimusvierailu Northwestern Universityyn

Juvonen, Petteri KTM 20 000,00 €
Väitöskirjatutkimus työmarkkinainstituutioiden
vaikutuksesta talouden sopeutumiseen

Kauppi, Heikki Professori 4 000,00 €
Aboa Centre for Economics: ACE-seminaarin rahoitus

Kotamäki, Mauri VTM 20 000,00 €
Väitöskirja finanssipolitiikan pitkän aikavälin vaikutuksista

Kuosmanen, Timo Professori, KTT 9 000,00 €
EWEPA-konferenssin järjestäminen

Murto, Iiris KTM 8 000,00 €
Väitöskirjatutkimus yrityksien päätöksenteosta työmarkkinoilla

Nivalainen, Henna KTM 10 000,00 €
Kohtaanto ja työnhaku Suomen työmarkkinoilla

Nuutilainen, Riikka KTM 20 000,00 €
Väitöskirjatutkimus kehittyvien talouksien rahapolitiikasta

Pietola, Matias Oikeustieteen notaari 20 000,00 €
Tohtoriopinnot kilpailutaloustieteen alalla (Toulouse School of Economics)

Pirttilä, Jukka Professori 13 000,00 €
Nordic Conference on Public Economics and Tax Policy -konferenssin järjestäminen

Pönkä, Antti VTM, KTM 20 000,00 €
Taloustieteen jatko-opinnot ja väitöskirjatyöskentely

Sihvonen, Markus VTM 22 000,00 €
Taloustieteen jatko-opinnot Yhdysvalloissa

Suhonen, Tuomo KTM 17 500,00 €
Väitöskirjatutkimukseen ja tutkimusvierailuun Uumajan yliopistoon

Suvanto, Ville KTK 22 000,00 €
Taloustieteen jatko-opinnot Yhdysvalloissa

Taloustieteellinen Yhdistys ry 7 000,00 €
Yhdistyksen julkaisutoimintaan:
Kansantaloudellinen Aikakauskirja ja Finnish Economic Papers

Tschamurov, Viveka MSc Economics 5 000,00 €
Nuorten palkkatukeen kohdistuneen informaatiointervention
vaikutukset työnantajiin

Vartiainen, Hannu VTT 21 000,00 €
KAVA:n erikoiskurssien järjestäminen

Vartiainen, Hannu VTT 19 000,00 €
HECER:in kollokvioseminaarin järjestäminen 2013

Välimäki, Juuso Ph.D. 12 000,00 €
Econometric Society European Winter Meetingsin
(2013, Helsinki) järjestelykustannuksiin

LÄÄKETIEDE

Aaltonen, Sari TtM 7 500,00 €
Ympäristötekijöiden ja perimän vaikutus liikunta-aktiivisuuteen.

Erkkilä, Arja Dosentti 10 000,00 €
Rasvahappojen ja kalan vaikutus glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaan

Erkkola, Maijaliisa Dosentti, FT (ravitsemusepidemiologia) 12 000,00 €
Sikiökautisen ja imeväisiän polyfenolien saannin merkitys
lapsen allergisten sairauksien synnyssä

Halmesmäki, Erja Dosentti, naistent. ja synnytysten, 12 000,00 €
perinatologian ja hallinnon erikoislääkäri
Raskaudenaikaisen korvaushoidon vaikutukset äitiin ja lapseen
-pohjoismainen monikeskustutkimus

Heinonen, Olli Professori 10 000,00 €
Liikkumattomuus, liikunta ja sydänterveys lapsuudesta aikuisuuteen

Hietalampi, Hanna LK 9 000,00 €
Sydämen rakenne ja verisuonten joustavuus nuorena – sepelvaltimotaudin
riskitekijät lapsuudessa

Isolauri, Erika LT; lastentautiopin professori 12 000,00 €
Raskaus, synnytystapa ja suoliston mikrobisto -vaikutukset lapsen terveyteen

Jääskeläinen, Tuija TtM 6 000,00 €
Seerumin D-vitamiinipitoisuuden yhteys masennuksen esiintyvyyteen

Kaikkonen, Jari FT, dosentti 18 000,00 €
Lapsuuden ja elinikäisen ruokavalion vaikutus koronaaritaudin riskitekijöihin

Karjalainen, Jaana TtM 10 000,00 €
Autonomisen hermoston toiminta sepelvaltimotautipotilailla -fyysisen
aktiivisuuuden merkitys

Kaseva, Nina Debora LL, lastentautien erikoislääkäri 10 000,00 €
Pikkukeskonen aikuisena – sairausriskit ja niiden taustamekanismit

Kautiainen, Susanna LT 12 000,00 €
Varhaisen ravitsemuksen merkitys lapsuusiän lihavuuden kehittymisessä

Kiviranta, Hannu FT, dosentti 12 000,00 €
Ympäristömyrkkyjen ja tyypin 2 diabeteksen välinen yhteys

Koivusalo, Saila LT 12 000,00 €
Raskauden aikaisen elämäntapaintervention vaikutukset äidin ja
lapsen myöhempään terveyteen

Laaksonen, Esti LL 8 000,00 €
Alkoholiriippuvuuden hoidon tehostaminen

Lahti, Anniina LL 4 500,00 €
Alaikäisten itsemurhat Suomessa

Lehtisalo, Jenni ETM 10 000,00 €
Ruokavalio, diabetes ja kognitiivisen heikentymisen ehkäisy

Miettinen, Maija ETM 10 000,00 €
D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes

Männistö, Satu ETT, dosentti 12 000,00 €
Selittävätkö nukkumistottumukset ravitsemuksen ja lihavuuden välistä yhteyttä?

Ojala, Johanna FT 12 000,00 €
Tulehdustekijöiden rooli lihavuuteen ja Alzheimerin tautiin liittyvän
leptiinin säätelyssä

Paavonen, Juulia Dosentti 15 000,00 €
Lyhyen unen merkitys lapsen hyvinvoinnissa

Pitkänen, Tuuli FT 10 000,00 €
Päihdepotilaiden sekä päihdeperheiden lasten sairastavuus ja
kuolleisuus 1990 – 2010

Pohjolainen, Veera LL 10 000,00 €
Syömishäiriöiden hoidon tuloksellisuus

Raiko, Juho LT 10 000,00 €
Migreenin yhteys sydän- ja verisuonitautien riskimarkkereihin ja
varhaiseen ateroskleroosiin

Ruusunen, Anu Ttm, laillistettu ravitsemusterapeutti 10 000,00 €
Uusia näkökulmia ja ravinnon ja mielenterveyden välisiin yhteyksiin

Sahrakorpi, Niina LL 6 000,00 €
Raskausdiabeteksen ehkäisy elämäntapamuutoksin –
kustannusvaikuttavuus ja elämänlaatu

Salonsalmi, Aino LL 10 000,00 €
Juomatavat ja työkyky -seurantatutkimus ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa

Similä, Minna FT (lääketieteellinen), TtM 12 000,00 €
Ravinnon hiilihydraatit, glykeeminen indeksi ja syövän riski

Särkämö, Teppo Psykologian tohtori 18 000,00 €
Musiikkiterapia nuorten aivovammapotilaiden kuntoutuksessa:
satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tiainen, Anna-Maija ETM, farm. 10 000,00 €
Miten persoonallisuus ja temperamentti selittävät eroja ruoankäytössä?

Uhari, Matti Professori 13 000,00 €
Ravinnon merkitys lasten infektiossa

Vääräsmäki, Marja LT 12 000,00 €
Äidin raskausdiabetes ja lapsen aikuisiän terveys

Würtz, Peter FT 10 000,00 €
Insuliiniresistenssin metaboliset taustatekijät nuorilla aikuisilla

TERVEYSTALOUSTIEDE

Azcuna, Rosebelle May MS Epidemiology 15 500,00 €
Sairastavuuden ja lääkityksen vaikutus komplikaatioihin ja
sairaalahoitoihin tyypin 2 diabeetikoilla

Lahtonen, Jukka KTT 12 000,00 €
Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vaikutukset työmarkkinoilla menestymiseen

Paul, Pavitra M.Sc., Dip. IHPE, MHA, MBBS 13 000,00 €
Satunnaisen katumisen minimointi ja uudet valintamallit terveystaloustieteessä

Saarni, Samuli LT, FT, Dosentti 8 500,00 €
Sairauksien ja terveydenhuollon vaikutus laatupainotteisiin elinvuosiin

Siikanen, Markku YTM 20 500,00 €
Taloudellinen kilpailu lääkehuutokaupoissa

Väisänen, Antti VTM 12 000,00 €
Väitöskirjatutkimus kustannusvaikuttavuuden arvioinnista sosiaalipalveluissa

Väisänen, Liisa KTM 20 500,00 €
Väitöskirja terveystaloustieteestä

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.