Pekka Ilmakunnakselle Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto

Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto myönnettiin taloustieteen professori Pekka Ilmakunnakselle.
Kuva: Tanja Palmunen

”Palkinto myönnettiin Ilmakunnakselle hänen elämäntyöstään tutkijana, tieteen kehittäjänä, opettajana, ohjaajana ja tiedepoliittisena vaikuttajana”, sanoo Yrjö Jahnssonin säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl.

Ilmakunnas on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun emeritusprofessori, jonka tutkimusalueena on työn taloustiede. Hänellä on yli 100 julkaisua, joista pelkästään vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja on liki 60 kappaletta. Hän on edistänyt suomalaisten rekisteriaineistojen taloustieteellistä käyttöä merkittävästi.

”Keskeisiä kysymyksiä tutkimuksessani ovat olleet esimerkiksi se, miten yritysten ja työpaikkojen ominaisuudet vaikuttavat työntekijöihin ja miten työntekijöiden ominaisuudet heijastuvat yritysten menestymiseen”, Ilmakunnas kertoo.

”Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuutta käsittelevä tutkimus on osoittanut, että työmarkkinat ovat yllättävänkin dynaamiset. Kysely- ja rekisteriaineiston yhdistely on mm. mahdollistanut työtyytyväisyyden tuottavuusvaikutusten tarkastelun. Työolojen parantaminen on win-win –ratkaisu, sekä yritys että työntekijät hyötyvät”, Ilmakunnas selventää.

Ilmakunnas on pidetty ohjaaja, joka on kantanut paljon vastuuta opiskelijoistaan. Hän on ohjannut 25 väitöskirjaa. Uran tärkeimmistä saavutuksistaan hän toteaakin: ”Yksittäisiä tärkeitä saavutuksia on vaikea määritellä, ehkäpä yleisemmin se, että on voinut toimia professorina ja tutkijana ja on voinut auttaa nuorempia eteenpäin. Toki tämän Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinnon arvostan hyvin korkealle”, hän sanoo.

Yrjö Jahnssonin säätiön kotimainen tiedepalkinto, 20 000 euroa, myönnetään merkittävästä taloustieteellisestä, terveystaloustieteellisestä tai lääketieteellisestä tutkimuksesta tai aikaansaannoksesta, joka edistää tieteen ja tutkimuksen aktiivista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Palkinto jaetaan kahden vuoden välein ja se voidaan jakaa kahden henkilön kesken.

Yrjö Jahnssonin säätiö on yksityinen säätiö, joka tukee taloustieteellistä, terveystaloustieteellistä ja lääketieteellistä tutkimusta. Vuonna 2018 tiedettä tuettiin 2,7 miljoonalla eurolla.

 

Lisätietoja:

Elli Dahl
toiminnanjohtaja
puh. 050 3270 831
etunimi.sukunimi@yjs.fi

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.