Pitkittynyt hitaan kasvun aika

Taloustieteellinen Yhdistys ja Yrjö Jahnssonin säätiö järjestivät 8.9.2016 seminaarin aiheesta ”Pitkittynyt hitaan kasvun aika”.

Tilaisuuden pääpuhuja oli professori Gauti Eggertsson (Brown University) aiheenaan ”Growth in an era of secular stagnation”. Hän luennoi yleisellä tasolla pitkittyneestä hitaan kasvun ajasta ja negatiivisten reaalikorkojen esiintyvyydestä. Professori Eggertsonin mukaan reaalikorot ovat tyypillisesti negatiivisia laskusuhdanteen aikana – tämä ei ole siis uusi ilmiö, varsinkaan Yhdysvalloissa. Hän myös painottaa, että finanssipolitiikalla voidaan rahapolitiikkaa tehokkaammin vauhdittaa talouskasvua.

Tilaisuuden muut puhujat olivat tutkimuspäällikkö Juha Kilponen (Rahapolitiikka– ja tutkimusosasto, Suomen Pankki) aiheenaan ”Secular stagnation in Finland” ja professori Mika Maliranta (Etla, Jyväskylän yliopisto) aiheenaan ”Micro-level Dynamics of Employment and Productivity Growth”.

Kilponen perehtyi esityksessään finanssikriisin jälkeiseen, hitaan kasvun aikaan Suomessa. Hänen mukaansa hidas kasvu johtuu paitsi heikosta ulkoisesta kysynnästä, myös heikosta aggregaattitason tarjonnasta. Yksi syy heikkoon kotimaiseen tarjontaan löytyy Kilposen mukaan jäykästä palkkakehityksestä.

Maliranta luennoi tuottavuuden kehityksestä yritysdynamiikan ja rakennemuutoksen näkökulmasta. Malirannan mukaan korkean tuottavuuden toimipaikat ovat kasvattaneet osuuttaan tuotantopanosten käytöstä, eli resursseja on siirtynyt matalan tuottavuuden toimipaikoista korkean tuottavuuden toimipaikkoihin.

Gauti Eggertsson
”Growth in an Era of Secular Stagnation” (.pdf)

Juha Kilponen
”Secular Stagnation in Finland” (.pdf)

Mika Maliranta
”Micro-level Dynamics of Employment and Productivity Growth” (.pdf)

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.