Suomalaisille taloustieteilijöille tuttu Paul M. Romer vuoden 2018 Nobel-palkittu

Taloustieteen Nobel jaettiin tänä vuonna Paul M. Romerille ja William D. Nordhausille.

Ruotsin tiedeakatemian mukaan Romer ja Nordhaus ovat laajentaneet merkittävästi taloustieteellisen analyysin alaa rakentamalla malleja markkinatalouden vuorovaikutuksesta luonnon ja tiedon kanssa.

Romer on professorina NYU:ssa ja tutkii talouskasvua ja innovaatiota.

Yalen taloustieteen professori Nordhaus tutkii ilmastonmuutoksen ja talouden vuorovaikutusta.

Romer oli luennoimassa vuonna 1991 Yrjö Jahnssonin säätiön kesäkurssilla, jonka aiheena oli ”New Growth Theory”. Romer oli jo silloin alan johtava tutkija. Kurssilla oli noin 30 suomalaista taloustieteilijää.

Säätiö järjesti 1980- ja 1990-luvuilla kesäkursseja taloustieteen opettajille ja vanhemmille tutkijoille. Taloustieteen laitokset saivat nimetä internaattityyppisille kursseille osallistujat professori-, apulaisprofessori- ja dosenttikunnastaan.

Säätiöllä on ollut vahva rooli suomalaisen taloustieteen tutkijakoulutuksen käynnistämisessä, minkä lisäksi on pidetty tärkeänä, että myös vanhemmat tutkijat pääsevät päivittämään tietojaan kansainvälisten huippunimien johdolla.

Taloustieteilijä Seppo Honkapohja, joka on toiminut Yrjö Jahnssonin säätiön tutkimusjohtajana ja tieteellisenä asiantuntijana, on kirjoittanut Romerin kanssa artikkelin kasvusykleistä.

Taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi on jaettu vuodesta 1969 alkaen. Palkinnon saajasta päättää Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.