Taloustieteen tajua nuorille

Yrjö Jahnssonin säätiö rahoittaa taloudellisten tutkimuslaitosten yhteistä Taloustieteen taju -hanketta.

Taloustieteen taju -hankkeen tarkoituksena on edistää soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta ja ymmärrystä Suomessa. Hanke toteutetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n, Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n yhteistyönä.

Hankkeessa käsitellään erityisesti nuoria kiinnostavia taloustieteen aiheita sekä alan tutkimusta. Vuorovaikutteisessa hankkeessa nuorilta kysytään ideoita mm. teemavalinnoista. Heitä innostetaan taloustieteen pariin ja heille osoitetaan, miten monenlaisia työkaluja taloustiede tarjoaa ympäröivän todellisuuden ymmärtämiseen.

Tutkimuslaitokset tuottavat yhdessä taloustieteellisen työkalupakin yhteiskunnan ymmärtämiseen. Aiheet ovat nuoria koskettavia, kuten koulutus, kulutus, asuminen, ilmastonmuutos ja työelämä. Pakkiin kuuluu esimerkiksi tutkimuslaitosten yhteinen verkkosivu, visailuja, somessa helposti jaettavaa infografiikkaa ja videoita sekä opiskelijoille suunnattuja webinaareja ja livetilaisuuksia.

Hanke on osa Tutkitun tiedon teemavuotta. Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluu myös säätiöiden etu- ja tukijärjestö Säätiöt ja rahastot ry.

Tutkitun tiedon teemavuoden tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.