Tieteellinen toiminta

Säätiö järjestää kansainvälisiä seminaareja ja luentosarjoja. Muutaman vuoden välein järjestetään mm. Yrjö Jahnsson Lectures ja Yrjö Jahnsson Medical Symposium.

7307Yrjö Jahnsson Lectures

Yrjö Jahnsson Lectures –luentosarjan luennoitsijoiksi kutsutaan merkittäviä taloustieteen tutkijoita. Kymmenen heistä on saanut Nobelin palkinnon luentojen pitämisen jälkeen. Tuorein Nobelisti on vuoden 1992 luennoitsija Bengt Holmström. Hänelle Nobel myönnettiin vuonna 2016. Säätiö aloitti Yrjö Jahnsson Lectures -luentosarjan vuonna 1963. Luennot järjestetään muutaman vuoden välein.

Professori Daron Acemoglu piti 22. Yrjö Jahnsson Lectures -luennot Helsingissä huhtikuussa 2019. Lue lisää.

Yrjö Jahnsson Award in Economics

Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinto perustettiin vuonna 1993. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi nuorelle, enintään 45-vuotiaalle, eurooppalaiselle tutkijalle, joka on vaikuttanut merkittävästi eurooppalaiseen taloustieteeseen. Perustelluista syistä ikärajasta voidaan joustaa. Palkinto on arvostetuimpia kunnianosoituksia, joita eurooppalainen kansantaloustieteilijä voi saada. Palkinto on 20 000 euron arvoinen.

Vuonna 2019 Yrjö Jahnsson Award in Economics –palkinto myönnettiin Oriana Bandieralle ja Imran Rasulille. Lue lisää.

Jaakko Honkoluennot

Kansleri Jaakko Hongon (1922–2006) nimeä kantavan luennon puhujiksi kutsutaan talouselämän ja liiketoimintajohtamisen huippunimiä. Jaakko Honko toimi Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen puheenjohtajana, Helsingin kauppakorkeakoulun professorina, rehtorina ja kanslerina. Luento on järjestetty yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön kanssa vuodesta 1997. Luento järjestetään parin vuoden välein.

Vuonna 2019 Nokian ja F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa luennoi aiheesta Disruptiot ja muutosjohtaminen. Lue lisää.

Kansainväliset konferenssit

Säätiö järjestää juhlavuosiensa kunniaksi konferensseja. Vuonna 2014 säätiö järjesti eriarvoisuutta ja terveyseroja (Inequality and Health) käsittelevän tieteellisen konferenssin. Kaksipäiväinen kansainvälinen konferenssi järjestettiin säätiön 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Säätiön 50-vuotisjuhlan puitteissa järjestettiin kesäkuussa 2004 kansainvälinen kansantaloustieteen kokous. Kokouksen tavoitteena oli analysoida talouden instituutioita behavioristisen taloustieteen keinoin. Kokouksen pohjalta julkaistiin kirja Behavioral Economics and Its Applications.

Vuonna 1983 järjestettiin seuraavan vuoden 30-vuotisjuhlan kunniaksi nimekäs kansainvälinen kokous, jonka esitelmät julkaistiin kirjana Frontiers of Economics. Kymmenen vuotta myöhemmin teemana oli Suomen talouslama, jota pohdittiin säätiön 40-vuotisjuhlasymposiumissa. Esitelmät julkaistiin Finnish Economic Papers -aikakauskirjassa.

Euroopan taloudellinen yhdentyminen on ollut tärkeä kohde sekä tutkimuksen tuessa että uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittämisessä. Vuonna 1991 käynnistettiin teemaa koskeva luentosarja Yrjö Jahnsson European Integration Lectures. Aiheesta on sittemmin järjestetty seminaareja yhteistyössä eurooppalaisten yliopistojen ja eurooppalaisen tutkijaverkon Centre for Economic Policy Researchin kanssa, muun muassa Helsingissä, Brysselissä ja Bonnissa. Lue lisää.

Lääketieteen symposiumit

Säätiö järjestää muutaman vuoden välein kansainvälisiä lääketieteen symposiumeja. Symposiumeja on järjestetty vuodesta 1978 lähtien 19 kertaa. Teemat valitaan sekä lääketieteellisen merkityksen että ajankohtaisuuden perusteella. Luennoitsijoiksi kutsutaan alan kansainvälisiä huippuosaajia.

Vuonna 2017 järjestettiin XIX Yrjö Jahnsson Medical Symposium aiheesta “Gene-environment interactions in cardiovascular and metabolic diseases”. Lue lisää.