Tieteen tukeen 1,4 miljoonaa euroa

Yrjö Jahnssonin säätiö myönsi vuonna 2016 tukea taloustieteellisen, lääketieteellisen ja terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen 1,4 miljoonaa euroa, yhteensä 121 apurahaa.

Haettu summa oli yli 12 miljoonaa euroa. Hakijoista 15 %:lle myönnettiin apuraha. Kaikki apurahat julkistettiin säätiön vuosipäivänä 16.12.2016. Kaikille avoin hakuaika oli syyskuussa ja loka-marraskuussa säätiön tieteelliset asiantuntijat arvioivat hakemukset. Päätöksen apurahoista tekee säätiön hallitus. Apurahat myönnetään tieteellisin perustein.

Terveystaloustiede

Terveystaloustieteessä myönnettiin yhteensä 9 apurahaa. Kolme apurahaa sisälsi myös Terveystaloustieteen Seuran nimikkoapurahoja. Terveystaloustieteen Seuran nimikkoapurahoja myönnettiin Unto Häkkiselle, Liisa Laineelle ja Henri Salokankaalle.

KTM Liisa Laineelle myönnettiin terveystaloustieteen suurin apuraha, 30 000 euroa, potilaiden valinnanvapauden ja kilpailun merkityksen tutkimiseen julkisessa erikoissairaanhoidossa. Potilaan valinnanvapauden laajentaminen ja kilpailun lisääminen terveydenhoidossa voi vähentää terveydenhoidon kustannuksia ja parantaa palveluiden laatua. Tutkimushankkeessa Laine arvioi Suomen julkisessa terveydenhuollossa vuosina 2011 ja 2014 tapahtuneiden valinnanvapausuudistusten vaikutuksia. Apurahasta osa on Terveystaloustieteen Seuran lahjoittamaa nimikkoapurahaa.

Lääketiede

Lääketieteessä myönnettiin yhteensä 34 apurahaa.

Dosentti Linnea Karlssonille myönnettiin 20 000 euron lääketieteen apuraha raskaudenaikaisten stressitekijöiden, suolistomikrobiotan ja vauvan aivojen kehityksen tutkimiseen. Jo sikiöaikana koettu stressi, esim. melu ja toistuvat infektiot, voi vaikuttaa aivojen kehitykseen epäsuotuisasti. Varhainen stressi voi vaikuttaa myös kehitykseen suolistomikrobiotassa, ja suolistomikrobiotan ja aivojen välillä on vahva kaksisuuntainen yhteys. Karlsson selvittää mm. suolistomikrobiotan yhteyksiä lapsen tunne-elämän ongelmiin. Karlssonin tutkimusaineistona on Turun yliopiston vuonna 2011 alkaneeseen FinnBrain-hankkeeseen osallistuneet äidit ja heidän lapsensa.

Taloustiede

Taloustieteessä myönnettiin yhteensä 55 apurahaa.

VTM Anu Silvolle myönnettiin 11 800 euron taloustieteen apuraha. Odotukset asuntojen arvonnoususta voi johtaa tilanteeseen, jossa vähemmän luottokelpoisten lainanottajien luotonsaanti helpottuu. Tällöin maksuhäiriöiden määrä voi kasvaa äkillisesti ja asuntojen hintataso romahtaa. Silvon väitöskirjassa tutkitaan asuntomarkkinoiden hintasyklejä ja kotitalouksien ylivelkaantumista.

Kaikki vuonna 2016 myönnetyt apurahat >> (.pdf)

 

Lisätietoja

Elli Dahl
Toiminnanjohtaja
puh. 050 3270 831
etunimi.sukunimi@yjs.fi

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.