Tieteen tukeen yli puolitoista miljoonaa euroa

Yrjö Jahnssonin säätiö on tukenut taloustieteellistä, lääketieteellistä ja terveystaloustieteellistä tutkimusta yli 1,5 miljoonalla eurolla vuonna 2019.
Tutkijatohtori Laura Karavirta

Taloustieteen suurin apuraha, 50 000 euroa, myönnettiin professori Hannu Vartiaisen johtamalle munuaisten vaihdantamekanismia tutkivalle pohjoismaiselle hankkeelle.

Lääketieteen suurimman apurahan, 40 000 euroa, sai tutkija Mikko Kuokkanen rasvamaksataudin etiologiseen selvitystyöhön ja ympäristön riskitekijöiden arviointiin liittyvään tutkimusvierailuun Yhdysvalloissa.

Terveystaloustieteen suurin apuraha, 32 000 euroa, myönnettiin tutkija Susmita Baulialle post doc -tutkimukseen, jossa selvitetään julkisia investointeja terveydenhuoltosektorilla.

Syksyn apurahat julkistettiin maanantaina säätiön vuosijuhlassa.

Vuosijuhlassa liikuntatieteiden tohtori Laura Karavirta piti apurahansaajien puolesta kiitospuheen. ”Riittämätön fyysinen aktiviteetti on identifioitu maailmanlaajuisesti neljänneksi suurimmaksi kuolemaan johtaneista syistä. Kuitenkaan ei ole olemassa validia kriteeristöä iäkkäiden riittämättömän fyysisen aktiviteetin diagnosointiin”, selvittää Karavirta apurahahakemuksessaan. Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksessa työskentelevälle Karavirralle myönnettiin 37 500 euroa iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen liittyvään tutkimukseen. Liikunnan puolesta puhuva tutkijatohtori pyysi yleisöä nousemaan ylös ja antamaan aplodit Yrjö Jahnssonin säätiölle seisten.

Apurahoja ja stipendejä vuonna 2019 on myönnetty yhteensä 107. Suurin osa säätiön apurahoista kohdistuu kotimaisiin ja ulkomaisiin tohtoriopintoihin. Tukea myönnettiin myös seminaarien järjestämiseen ja tutkimushankkeisiin.

Tuesta 50 % kohdistuu taloustieteeseen, 38 % lääketieteeseen ja 11 % terveystaloustieteeseen. Lisäksi tukea on myönnetty muihin kohteisiin kuten esim. Jahnssonin pariskunnan perustamille kouluille ja niiden oppilaille.

Apurahahakemuksia säätiö sai yli 400 kpl, yhteensä 9,3 miljoonaa euroa. Syksyn avoimessa haussa 18 % hakijoista sai apurahan.

Yrjö Jahnssonin säätiön apurahat 2019 (.pdf)

 

Lisätietoja:

Elli Dahl
toiminnanjohtaja
etunimi.sukunimi@yjs.fi

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.