Vuoden 2015 apurahojen haku alkaa 1.9.2014

Yrjö Jahnssonin säätiö julistaa haettavaksi apurahoja vuodeksi 2015 kansantaloustieteelliseen, lääketieteelliseen ja terveystaloustieteelliseen tutkimukseen, jatko-opintoihin ja tutkijavierailuihin.

Apurahojen hakuaika on 1.–26.9.2014. Apurahahakemus on laadittava kokonaisuudessaan säätiön elektroniselle hakulomakkeelle. Hakemus on lähetettävä elektronisesti sekä yksi kappale allekirjoitettuja hakemuksia on toimitettava säätiön toimistoon viimeisenä hakupäivänä eli 26.9.2014 klo 12:00 mennessä. Säätiön toimiston osoite on Yrjönkatu 11 D 19, 00120 Helsinki.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan 16.12.2014 jälkeen kirjeitse. Lisäksi säätiön kotisivulla julkaistaan 16.12.2014 klo 19:30 kaikki apurahan saaneet.

Lue lisää syksyn yleisestä hausta >>

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.