Vuosikertomus 2020

Vuonna 2020 Yrjö Jahnssonin säätiössä jatkettiin perustajan, kouluneuvos Hilma Jahnssonin, tahdon toteuttamista eli yleishyödyllistä toimintaa koulutuksen ja tieteen hyväksi.

Apurahoja jaettiin taloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen jatko-opintoihin, tutkimushankkeisiin, ulkomaan vierailuihin ja tieteellisten seminaarien järjestämiseen.

Rahoitusta myönnettiin tutkimuksiin, jotka käsittelevät mm. dementoivien sairauksien geneettistä taustaa, elintapariskejä monisairastavuuden taustalla, julkisten hankintojen tehokkuutta, persoonallisuutta ja kyvykkyyttä politiikassa, vanhempien sosioekonomisen aseman periytyvyyttä ja Kelan lääkäreille lähettämien informaatiokirjeiden vaikutusta haitalliseen lääkemääräämiseen.

Lue vuosikertomus tästä:

Vuosikertomus 2020

Lisätietoja antaa Elli Dahl (etunimi.sukunimi@yjs.fi)

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.