Vuosikertomus 2021

Vuonna 2021 Yrjö Jahnssonin säätiössä jatkettiin perustajan, kouluneuvos Hilma Jahnssonin, tahdon toteuttamista eli yleishyödyllistä toimintaa koulutuksen ja tieteen hyväksi.

Apurahoja jaettiin taloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen jatko-opintoihin, tutkimushankkeisiin, ulkomaan vierailuihin ja tieteellisten seminaarien järjestämiseen.

Rahoitusta myönnettiin tutkimuksiin, jotka käsittelevät mm. toistuvien keskenmenojen taustatekijöitä, astmalta suojaavien varhaisiän bakteerialtistumisia, kotitalouksien ylivelkaantumista sekä pääomatuloja ja eriarvoisuutta.

Lue vuosikertomus tästä:

Vuosikertomus 2021

Lisätietoja antaa Terhi Maczulskij (etunimi.sukunimi@yjs.fi)

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.