Vuosikertomus 2022

Vuonna 2022  Yrjö Jahnssonin säätiössä jatkettiin perustajan, kouluneuvos Hilma Jahnssonin, tahdon toteuttamista eli yleishyödyllistä toimintaa koulutuksen ja tieteen hyväksi.

YJS:n rahoitusta saivat ajan­kohtaiset ja tärkeät tutkimukset, joissa sel­vitetään mm. mielenterveyden häiriöiden merkitystä työuraan, tieliikenneperäisten hiukkasten vaikutuksia Alzheimerin tau­tiin, työhyvinvoinnin yhteyttä biologiseen ikääntymiseen, kiireettömiä potilaita päi­vystyksessä, neuvolajärjestelmän vaiku­tusta inhimillisen pääoman muodostumi­seen, konflikteja ja rikoksia työpaikoilla, sukupuolikiintiöitä opetusalalla, luonnon­varojen huutokauppaa ja työmarkkinoiden lomautusjärjestelmän vaikutuksia koko­naistuottavuuteen.

Lue lisää ja koko vuosikertomus tästä:

Vuosikertomus 2022

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.