YJS rahoittaa tutkimusta koronavirusepidemian vaikutuksista ikääntyneiden muistisairauksissa

Yrjö Jahnssonin säätiö (YJS) on jakanut syksyn haussa apurahoja taloustieteelliseen, lääketieteelliseen ja terveystaloustieteelliseen tutkimukseen yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Säätiö myönsi yhteensä 75 apurahaa. Koko vuonna apurahoja ja stipendejä on jaettu lähes 1,8 miljoonaa euroa.

Lääketieteen professori Miia Kivipellon johtamalle tutkimushankkeelle myönnettiin 30 000 euron apuraha liittyen suomalaiseen muistisairauksien ehkäisytutkimuksen (FINGER) 10-vuotisseurantaan. FINGER osoitti ensimmäisenä maailmassa, että monitekijäinen elintapaohjelma vähentää kognitiivista heikentymistä ikääntyneillä. Apurahan avulla selvitetään, miten COVID-19 -pandemian aikana sekä virus että rajoitustoimet ovat vaikuttaneet ikääntyneiden elintapoihin ja terveyteen.

Tukea myönnettiin tutkimushankkeiden lisäksi post doc -tutkimukseen, väitöskirjatutkimukseen, ulkomaan vierailuihin, seminaarien järjestämiseen ja julkaisutoimintaan.

Säätiön suurin apuraha, 60 000 euroa, myönnettiin KTT Hanna Virtaselle post doc -tutkijavierailuun London School of Economics:ssa. Taloustieteen tutkija Virtanen tarkastelee tutkimuksessaan koulutusvalintojen vaikutusta yksilöiden työuralle ja sosiaaliselle pääomalle. Hänen tutkimuksensa tuottavat arvokasta tietoa moniin koulutus- ja työvoimapolitiikan tärkeisiin kysymyksiin, joilla on keskeinen merkitys Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.

Syksyn haussa apurahahakemuksia saatiin 370 kpl, yhteensä 9,3 miljoonaa euroa. Syksyn avoimessa haussa 20 % hakijoista sai apurahan.

Suurin osa Yrjö Jahnssonin säätiön tuesta kohdentuu taloustieteelliseen tutkimukseen. Tämän lisäksi säätiö rahoittaa lääketieteellistä tutkimusta ja lääke- ja taloustieteen rajapinnassa olevaa terveystaloustieteellistä tutkimusta.

Lääketieteen tuen painoalueina ovat lääketieteelliset tutkimukset, jotka käsittelevät elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutuksia, kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien geenitutkimusta tai nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden erityisongelmia.

Terveystaloustieteen painoalueina ovat tutkimukset, jotka käsittelevät terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen näkökulmasta tai terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustieteen näkökulmasta

Yrjö Jahnssonin säätiön perusti kouluneuvos Hilma Jahnsson vuonna 1954 lahjoittamalla sille puolisoiden yhdessä keräämän omaisuuden. Apurahoja säätiö on myöntänyt historiansa aikana yli 84 miljoonaa euroa.

Kaikki apurahansaajat julkaistaan Ajankohtaista-sivulla otsikolla Myönnetyt apurahat.

Lisätietoja antaa säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl, etunimi.sukunimi@yjs.fi.

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.