Yrjö Jahnssonin säätiö jakaa 1,3 miljoonaa euroa tutkimukseen

Yrjö Jahnssonin säätiö tukee tänä vuonna kansantaloustieteellistä, lääketieteellistä ja terveystaloustieteellistä tutkimusta 1,3 miljoonalla eurolla. Apurahoja tutkijoille, tutkimusryhmille ja laitoksille on myönnetty yhteensä 83 kappaletta.

Kansantaloustieteeseen käytetään 780 000 euroa, lääketieteeseen 390 000 euroa ja terveystaloustieteeseen 102 000 euroa. Muihin tarkoituksiin kuten esimerkiksi Jahnssonin pariskunnan perustamien koulujen ja niiden ylioppilaiden tukemiseen käytetään yhteensä 28 000 euroa.

Kansantaloustieteessä ja terveystaloustieteessä apurahoja erityisesti väitöskirjatutkijoille

Kansataloustieteessä suurimmat apurahat joulukuussa 2012 myönnettiin taloustieteiden jatko-opintoihin ulkomailla. Näitä apurahoja saivat mm. VTM Markus Sihvonen, 22 000 euroa, KTK Ville Suvanto, 22 000 euroa ja VTM Saara Hämäläinen, 19 000 euroa. VTT Kristiina Huttuselle myönnettiin 18 000 euron apuraha kotihoidontuen vaikutuksen tutkimiseen. Säätiö tukee myös Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman (KAVA) opiskelijoita ja KAVAn erikoiskursseja. Aiemmin tänä vuonna on myönnetty vuoden tutkimusvapaan mahdollistamat professoriapurahat Jaakko Pehkoselle, Jukka Pirttilälle, Hannu Saloselle ja Rauli Sventolle.

Terveystaloustieteessä YTM Markku Siikaselle myönnettiin 20 500 euroa taloudellista kilpailua lääkehuutokaupoissa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen. Myös KTM Liisa Väisäselle myönnettiin 20 500 euroa terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja terveyspalvelumarkkinoiden toimintaa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen.

Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen myönnettiin yhteensä 43 apurahaa ja terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen 7 apurahaa.

Lääketieteessä tukea erityisesti elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutuksia selvittäviin tutkimuksiin

Vuoden 2012 lääketieteen haussa suurimmat, eli 18 000 euron apurahat, myönnettiin FT Jari Kaikkoselle ja psykologian tohtori Teppo Särkämölle. Jari Kaikkonen tutkii lapsuuden ja elinikäisen ruokavalion vaikutusta koronaaritaudin riskitekijöihin. Teppo Särkämö tutkii musiikkiterapian vaikutusta nuorten aivovammapotilaiden kuntoutuksessa. Dosentti Juulia Paavoselle myönnettiin 15 000 euron apuraha tutkimukseen, jossa selvitetään pikkulasten uniongelmia ja niiden merkitystä lapsen myöhempään terveyteen. Yhteensä lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen myönnettiin 33 apurahaa.

Yrjö Jahnssonin säätiö on merkittävä yksityinen tieteen tukija

Yrjö Jahnssonin säätiö on yksityinen säätiö, jonka toiminta perustuu säätiön sijoitusomaisuuden tuottoon. Säätiön perusti kouluneuvos Hilma Jahnsson vuonna 1954 lahjoittamalla sille puolisoiden yhdessä keräämän omaisuuden. Säätiö on yksi merkittävimmistä kansantaloustieteellisen tutkimuksen yksityisistä rahoittajista Suomessa. Apurahoja säätiö on jakanut pelkästään viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 20 miljoonan euron edestä.

 

Lisätietoja

Elli Dahl
Säätiön Asiamies
puh. (09) 6969 100

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.