Organisaatio

IMG_1981Hallitus

Hallituksen jäsenet ovat valtiotieteiden tohtori Antti Suvanto, puheenjohtaja,
professori Matti Pohjola, varapuheenjohtaja, professori Katriina Aalto-Setälä, kauppatieteiden maisteri Asmo Kalpala ja valtiotieteiden tohtori, dosentti Jaakko Kiander.                                                                  

Säätiön asioissa päätösvaltaa käyttää hallitus. Hallitus kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joiden toimikausi on kerrallaan viisi kalenterivuotta. Taloustieteellinen yhdistys ehdottaa kolmea taloustieteen harjoittajaa, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö ehdottaa kolmea talouselämän tuntemusta omaamaa henkilöä, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Muut jäsenet säätiön hallitus valitsee harkintansa mukaan.

Varainhoitokunta

Varainhoitokunnan jäsenet ovat valtiotieteiden tohtori Antti Suvanto, puheenjohtaja, valtiotieteiden tohtori, dosentti Jaakko Kiander ja
toiminnanjohtaja Elli Dahl.

Varainhoitokunnan tehtävänä on mm. tehdä hallitukselle ehdotukset säätiön varojen hoidosta ja toteuttaa ne, laatia hallitukselle talousarvio ja tilinpäätös sekä valvoa säätiön myöntämien stipendien asianmukaista käyttöä. Varainhoitokunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Varainhoitokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, yksi hallituksen keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsema jäsen sekä toiminnanjohtaja.

Tieteellinen valiokunta

Tieteellisen valiokunnan tehtävänä on tehdä esityksiä säätiön hallitukselle säätiön apurahapolitiikan tavoitteiden ja niiden toteutuslinjojen määrittelemiseksi ja hallituksen muu tieteellinen neuvonta. Tieteellinen valiokunta toimii sekä täysistuntona että kansantaloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen jaostoihin jakaantuneena. Tieteellisen valiokunnan täysistunto kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja jaostot useamman kerran vuodessa.

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana on valtiotieteiden tohtori Antti Suvanto. Taloustieteen jaoston puheenjohtajana toimii professori Matti Pohjola, lääketieteen jaoston puheenjohtajana professori Katriina Aalto-Setälä ja terveystaloustieteen jaoston puheenjohtajana valtiotieteiden tohtori, dosentti Jaakko Kiander.

Jäseninä jaostoissa toimivat säätiön tieteelliset asiantuntijat, joiden tehtävänä on myös antaa lausunnot hallitukselle apurahahakemuksista. Kussakin jaostossa on kolme tieteellistä asiantuntijaa. Tieteellisiksi asiantuntijoiksi nimitetään asianomaisen tieteenalan professoreja tai muita vastaavan pätevyyden omaavia henkilöitä, jotka edustavat suomalaista huippuosaamista alueillaan. Asiantuntijoiden toimikausi on keskimäärin 3 vuotta.

Hallinto

Elli Dahl, toiminnanjohtaja
Timo Hiltunen, lääketieteen tutkimusjohtaja
Tiina Lämsä, talous- ja hallintoasiantuntija
Terhi Maczulskij, tutkimusjohtaja