Yrjö Jahnssonin säätiön uudet säännöt

Yrjö Jahnssonin säätiön säännöt on uusittu. Tarve sääntöjen uusimiseen tuli 1.12.2015 voimaan tulleesta uudesta säätiölaista. Nyt säännöt vastaavat uutta säätiölakia. Samalla päivitettiin mm. termistöä ja esimerkiksi kansantaloustiede korvattiin termillä taloustiede.

Säätiön tarkoitus säilyy samana edelleen eli säätiön tarkoituksena on suomalaisen taloustieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen edistäminen sekä suomenkielisten oppi‐ ja tutkimuslaitosten ylläpitäminen ja tukeminen.

Uudet säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallitukseen 19.8.2016.

Tutustu säätiön uusiin sääntöihin >>

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.